– Trykker'n er den pålitelige av de tiltalte

Aktor, statsadvokat Unni Sandøy, startet sin avslutningsprosedyre i den store dopingsaken i Sør-Trøndelag tingrett i dag. Hun peker ut en 44 år gammel mann med kallenavnet Trykker'n som den pålitelige av de sju tiltalte.

Aktor Unni Sandøy

Statsadvokat Unni Sandøy mener troverdigheten til de tiltalte varierer i den store dopingrettssaken.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Det er siste kapittel som mandag morgen klokka 9 ble påbegynt i den store dopingrettssaken i Sør-Trøndelag tingrett. Mest spenning er knytta til hvor lange fengselsstraffer påtalemyndigheten vil be om for de sju tiltalte i saken.

Sju menn sitter på tiltalebenken, anklaget for omfattende produksjon og salg av enorme mengde dopingmidler i ni år med base i Trondheim.

– Han ryddet opp for politiet

Da aktor, statsadvokat Unni Sandøy, startet prosedyren, hevdet hun at troverdigheten til de sju er varierende, men med ett klart unntak.

Dopingfabrikk i garasjebod i Trondheim

I garasjeboden til den 44 år gamle 'Trykkern'n' pågikk storstilt produksjon av ulovlige dopingmidler.

Foto: Politiet

– NN (Trykker'n) fremstår som den klart mest troverdige. Hans forklaringer underbygges i stor grad av beslaglagte pakkelogger, produksjonslogger og e-postene som han har skrevet, sa aktor.

Allerede fra første stavtak signaliserte altså påtalemyndigheten at retten blir nødt til å ta forklaringene til flere av de tiltalte med en klype salt. Aktor redegjorde ikke detaljert for hvem av de tiltalte hun mener snakker usant, men nøyde seg med å peke ut 44-åringen som den troverdige av dem.

– Han har forklart seg på en måte som gjorde hans produksjons- og pakkeprotokoller forståelige. Han har ryddet opp i hvordan politiet skulle forstå disse sentrale bevisene, og ikke gjort noe for å tildekke bevisene, sa Sandøy til tingretten.

Les også: 44-åringens forklaring for retten 8. januar

Les også: Her lagde dopingligaen dop for millioner

Tydelig signal om strafferabatt

– Han var åpen fra første avhør om at det var snakk om omfattende produksjon, og at de hadde mottatt store mengde virkestoff. Riktignok har han ikke vært villig til å navngi andre involverte, men han har forklart seg om ulike personer sin rolle på et tidlig tidspunkt. Dette bidro til politiets forståelse av bevisene man satt med, sa Sandøy.

Hun signaliserte dermed også tydelig at påtalemyndigheten kommer til be om at 44-åringen innvilges en strafferabatt for å ha bidratt til at saken ble rullet opp.

Aktor gikk raskt igjennom de viktigste bevisene som er presentert i den nesten ti uker lange rettssaken.

– Hukommelsen deres har vært liten

– Det er ingen hemmelighet at beslaglagte e-poster mellom de tiltalte er sentrale. Vi har brukt mye tid på det i retten. E-postene har stor bevisverdi og har hatt stor betydning for oppklaring av saken. De har også ledet oss til en rekke av de pengeaddyene (mellommenn for sending av penger, red.anm) som er ført som vitner i saken, sa Sandøy.

Pillepresse i den store dopingrettssaken

- Et gjennombrudd da politiet etter lang tids leting endelig klarte å beslaglege ligaens pillepresse i 2012, hevdet aktor i den store dopingsaken.

Foto: Politiet

Hun redegjorde også for at beslagleggingen av ligaens pillepresse i 2012 var et vendepunkt som langt på veg oppklarte dopingsaken.

– Dessuten er produksjons- og pakkeloggene politiet fant hos 44-åringen veldig sentrale bevis. Uten disse ville det ha vært svært vanskelig å finne ut hvor mye doping de hadde laget, for her har hukommelsen til de involverte vært relativt liten, fastslo statsadvokaten.

Aktoratets straffprosedyre varer mandag og tirsdag, før det blir forsvarernes tur onsdag og torsdag. Dommen faller tirsdag 6. mai klokken 12, opplyser tingretten.

Les også: – Dopingen var verdt 100 millioner kroner

Les også: – Dopingbruken tok helt overhånd