– Jeg trodde først det var en april-spøk

Planene om rød sykkelgate i Nygata faller i dårlig jord hos velforeningen på Bakklandet. Byantikvaren i Trondheim tror heller ikke sine egne ører.

Planene om rød sykkelgate faller i dårlig jord hos velforeningen på Bakklandet. Byantikvaren tror heller ikke sine egne ører.

Jenny Persson og Ingunn Moslet i velforeningen på Bakklandet synes ikke rød asfalt passer inn på Bakklandet.

– Det blir litt som en motorveg for sykkel gjennom Bakklandet. Jeg syns man burde tenke mer på dem som går her, sier leder i Bakklandet og Lillegårdsbakken Velforening, Jenny Persson.

Hun reagerer på planene om å legge rød asfalt i deler av Bakklandet.

– Jeg synes ikke vi skal gi inntrykk av at det er lov til å holde høy fart på sykkel gjennom dette området, sier Persson, som også synes fargen er nokså heftig i forhold til bebyggelsen.

– Det blir litt voldsomt, sier Persson.

Det var Adresseavisen som omtalte denne saken først.

Vil asfaltere gata rød

Gunnar Houen

Gunnar Houen synes lite om planene om å asfaltere gata mot Bakke bru rød.

Foto: Kjetil Nesgård / NRK

Det er satt av 2 millioner kroner i Miljøpakken til å bedre forholdene for syklister på Bakklandet. Planen er å asfaltere deler av gata mellom Gamle bybro og Bakke bru rød.

– Nå har vi jobbet flere tiår med å stelle pent med det historiske miljøet på Bakklandet, sier Byantikvar i Trondheim, Gunnar Houen.

Han viser til skiferstripene i brosteinen som er lagt for å gjøre forholdene bedre for syklister.

– Jeg synes det er merkelig at man plutselig skal se bort dette, og pøse på med rød asfalt, sier Houen.

Overrasket over planene

– Den nevnte tanken om å skulle legge rød asfalt i hele kjørebanens bredde er direkte uhyrlig, og jeg har vanskelig for å forstå at dette kan være alvorlig ment, sier Houen, som poengterer at dette vil være i strid med reguleringsplanene for Bakklandet.

Les også: Bedre for syklister og fotgjengere i Trondheim

Han kan forstå at det ved første øyekast kan ses som billigere å legge asfalt, men mener det er en kortsiktig tankegang.

For å bevare det historiske uttrykket til Bakklandet, mener Byantikvaren at det heller burde legges brostein og skiferstriper, slik man allerede har gjort på Nedre Bakklandet.

– Brostein varer mange ganger lenger enn asfalt. Vi ser flere steder i byen at den røde asfalten som er lagt, allerede begynner å bli slitt, sier han.

Styremedlem i velforeninga på Bakklandet, Ingunn Moslet, er enig i at man bør finne andre løsninger for dette området.

– Nå er det jo allerede asfalt her, men lenger nede i gata har vi brostein, og det vil bli en markant forskjell rent estetisk i et gammelt antikvarisk område hvis vi får rød asfalt, sier Moslet.

Tar innspillet seriøst

På Byplankontoret tar de innspillet til Byantikvaren med seg videre i planleggingen.

– Det er ingenting som er bestemt og det er ennå ikke gjort noen bestillinger, sier Beate Gamst Sjåland i Miljøpakken.

Hun sier at de tar Houens innspill seriøst og at de vil vurdere saken.

Har varslet Riksantikvaren

Houen har mener planene vil virke meget sterkt inn på et kulturmiljø med antikvarisk og historisk interesse langt ut over kommunens grenser.

Derfor har han bedt både Riksantikvaren og fylkesantikvarene om å følge denne saken nøye og vurdere å gripe inn dersom det skulle bli nødvending.