– Trist år i trafikken i Trøndelag

21 mennesker mistet livet i trafikken i Trøndelag i 2014 og det er flere enn året før.

bil i brann

En mann mistet livet her på E6 i Kvam i Steinkjer i august i 2014. Ei ny dødsulykke på vegen.

Foto: Terje Næss

– For mange har mistet livet eller blitt hardt skadet på trønderske veger, sa distriktsleder i Trygg Trafikk, Frode Skjervø, på en pressekonferanse i Steinkjer mandag.

Mistet livet

10 ble drept i trafikken i Sør-Trøndelag, mens 11 mistet livet etter trafikkulykker i Nord-Trøndelag i 2014. Flest ble drept i løpet av sommermånedene.

– Det er et trist år med tanke på antallet ulykker, sier Skjervø.

Færre ungdomsulykker

Ungdomsulykkene går ned både i Trøndelag og på landsbasis. Det er positivt mener avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Magne Steiner Malmo.

– Det er en litt overraskende trend, som vi også ser en tendens til ellers i landet, sier Malmo.

Målet er å nå nasjonale mål om at antallet døde og hardt skadde på norske veger skal gå betydelig ned.

Tar flere ruskjørere

Up la fram tall på pressekonferansen mandag som viser at 1000 rusførere ble stanset i Norge i 2014. Det er en økning på hele 10 prosent sammenlignet med året før.

Alle som stanses i politikontroll av Up i år skal gjennomføre en utåndingsprøve.

Magne Malmo

FÆRRE UNGDOMSULYKKER: Avdelingsdirektør Magne Steiner Malmo i Statens vegvesen oppsummerer året som har gått på vegene.

Foto: Bjørn Tore Hals