NRK Meny
Normal

– Trebebyggelsen må vernes

Varaordfører Knut Fagerbakke i Trondheim er kritisk til at bygningsrådet gikk inn for fire-etasjers bygg i flere bakgårder ved Leutenhaven.

Her skal det bygges fire-tasjers bygg i bakgårdene

Her skal det bygges fire-tasjers bygg i bakgårdene.

Foto: Tine Nilsen / NRK

Rådmannen mener byggene vil bli svært dominerende, og overskygge de små to-etasjes gamle trehusene som står foran, men et flertall av politikerne i bygningsrådet godkjente utbyggingen.

Slik vil det nye bygget se ut

Slik vil det nye bygget se ut.

Foto: Trondheim kommune / NRK

Dette gjør varaordfører Knut Fagerbakke betenkt.

Viktig for byhistorien

– Jeg er bekymret fordi flertallet av politikerne ikke tar hensyn til faglig råd fra fylkeskommunen og rådmannen. Dette dreier seg om hvordan byen skal se ut og hvordan vi skal ta vare på de historiske verdiene på Kalvskinnet, et område som er strengt regulert nettopp på grunn av sin historiske verdi. Etter planen skal det bygges kontorlokaler og boliger, sier Fagerbakke.

Knut Fagerbakke

Varaordfører Knut Fagerbakke er bekymra fordi politikerne ikke tar hensyn til råd fra fagfolk.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Fagerbakke mener de godkjente byggene blir alt for høye og massive for dette området.

– Det blir voldsomt høyt i forhold til trebebyggelsen i området. Det vil endre det historiske bybildet som er veldig viktig. Og trehusene i forkant vil bli kraftig dominert av de massive bygningene i bakkgården.

Positiv til fortetting

– Det er positivt at det arbeides med fortetting og utvikling i kvartalet, men det foreslåtte bygningsvolumet har uakseptable virkninger på verneverdige bygninger og det historiske bymiljøet i Kongens gate og St. Olavs gate. Kommunens bærekraftpolitikk med forvaltning av arealer slik at historiske verdier sikres, er ikke ivaretatt, skriver rådmannen i sitt saksframlegg.

Eierne av de aktuelle husene, Autocentralen av 1925 mener at dette er akseptabelt, og viser til framtidig utvikling på Leüthenhaven og byggehøydene på Trøndelag teater. Forslagsstiller viser også til at en tilførsel av areal i dette området øker denne bydelens attraktivitet.

Planforslaget er utarbeidet av Lusparken arkitekter AS som forslagsstiller, på vegne av tiltakshaver A/S Autocentralen av 1925.

Planområdet omfatter disse eiendommene: Kongens gate 23, Kongens gate 27, Kongens gate 29 og Kongens gate 31 alle eid av A/S Autocentralen av 1925