NRK Meny
Normal

– Tragisk å bygge boliger her

Sp`s stortingsrepresentant Heidi Greni raser mot Frps landbruksminister Sylvi Listhaug.

Matjord kan brukes til boliger

Landbruksminister Sylvi Listhaug går imot innstillinga fra Fylkesmannen, og varsler at denne matjorda skal brukes til boligbygging.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

Stortingsrepresentanten fra Senterpartiet i Sør-Trøndelag, Heidi Greni, beklager sterkt snuoperasjonen fra den nye statsråden.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug fra Frp sendt onsdag ut ei pressemelding der det står at de etter regjeringsskiftet har endret oppfatning, og går inn for at det kan bygges boliger på den 1050 mål store matjorda i og rundt Trondheim, slik kommunen ønsker.

Dette er stikk i strid med vedtaket i landbruksavdelinga hos fylkesmannen, som tidligere har gått inn for at det ikke skal bygges boliger på denne matjorda.

Tragisk

Stortingsrepresentant Heidi Grini, Sp

Sps stortingsrepresentant, Heidi Greni, mener det er trist at landbruksministeren vil legge boliger over så mye matjord i Trondheim.

Foto: Stortinget

– Dette er helt tragisk, og det mest tragiske at Trondheim kommune har flere byggeklare tomter enn de klarer å bygge ut. Nå velger regjeringa å bygge ned den beste matjorda, og går imot anbefalinger fra Fylkesmannen, sier stortingsrepresentant Heidi Greni fra Senterpartiet.

Hun mener beslutningen er kortsiktig.

– Med et slikt vedtak kan vi ikke se våre barn og barnebarn i øynene når matvareknappheten etter hvert vil komme, sier Greni.

Hun mener at ei nedbygging av jorda vil være et tap for framtidige generasjoner.

– Dette er bare trist. Er det noe vi har knapphet på i Midt-Norge og resten av landet er det matjord, mener hun.

Trenger tomter

Listhaug forsvarer beslutningen, og mener dette er det beste vedtaket for Trondheim.

– Det er foretatt en vanskelig avveining mellom kommunens behov for tomtereserver og viktigheten av å bevare god matjord for framtidig produksjon og beredskap, statsråden i ei pressemelding onsdag.

Landbruksministeren går imot innstillinga fra Fylkesmannen.

Korn dyrkes her hvor det nå kan bli bygd boliger i Trondheim.

Foto: NRK

Hun sier at departementet har lagt vekt på at Trondheim kommune har sterk befolkningsvekst og stort boligbehov. Og at kommunen ønsker å ha tomtereserver i planen, fordi det er usikkert om og når områdene blir bygd ut.

Denne saken var også et stort tema i den lokale valgkampen i Trondheim før høstens stortingsvalg.

Statsminister Erna Solberg var på valgkampbesøk i Trondheim i august, og sa da at Høyre vil ta mer hensyn til boligbygging i byene enn jordvern.

Vil ta vare på matjorda

– I Stortinget har vi vært sammen om et vedtak om at matproduksjonen i Norge skal økes med 20 prosent de neste tiåra. Det er grei barnelærdom at for å øke matproduksjonen må man også ta vare på matjorda, sier stortingsrepresentant Heidi Grini fra Sp.

– Nå er jeg bare veldig lei meg, sier hun.

I 2012 ble 4000 mål matjord nedbygd og omdisponert til andre formål i Norge.

Hun sier dette varsler et taktskifte fra regjeringa i jordvernsaker.

– Nå vil regjeringa ta hele 1050 mål bare i Trondheim. Det sier noe om den takten den nye regjeringa legger opp til, sier Grini.

Bonde i Trondheim får løfter fra Solberg

Løfter fra Erna Solberg i valgkampen