– Tøft for Statoil-ansatte etter kuttplaner

Statoil-ansatte har ei krevende framtid, sier klubblederen i Industri og energi i Statoil Trondheim og Stjørdal etter at selskapet varsler store kutt.

Statoil forskningssenter på Rotvoll i Trondheim
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Det ventes kutt også i Trøndelag når Statoil-konsernet skal gjennomføre de største kuttene i selskapets historie.

– Framtida er krevende, men vi opplever at vi har fått god arbeidstakermedvirkning som gir meg tro på at vi klarer løse dette både lokalt og sentralt, sier Arild Messelt, klubbleder i Industri og energi i Statoil Trondheim og Stjørdal.

Arild Messelt

KREVENDE: Arild Messelt, klubbleder i Industri og energi i Statoil Trondheim og Stjørdal, vedgår at fremtida er krevende.

Foto: Industri Energi

– Men alle ansatte har nå en tøff hverdag, og vi tillitsvalgt gjør hva vi kan for våre medlemmer, sier Messelt.

Rammer andre grupper

Kuttene Statoil varslet tirsdag, omfatter 1500 fast ansatte og 525 konsulentstillinger. Målet er å spare 14 milliarder kroner innen 2016.

Statoil er et konsern med mange forretningsområder, og ifølge Messelt rammer nedbemanningen denne gangen andre grupper enn tidligere.

– Før gikk det hardest utover stab og støtte-funksjonene, denne gangen er kuttene rettet mot teknisk personell, sier Messelt.

– Industri og energi er en godt organisert fagforening og vi opplever at det er et godt samhold mellom medlemmene. Vi vil, sammen med den lokale ledelsen, gjøre hva vi kan for å bidra til at nedbemanningen skjer uten oppsigelser, sier Messelt.