– Studenter presses til juksing

Lederen for Studenttinget i Trondheim mener studenter presses til juksing fordi de har altfor mange obligatoriske øvinger i uka.

Hardt å studere

Studenter presses til å jukse, mener studenttingslederen i Trondheim.

Foto: Illustrasjonsbilde: www.colorbox.no

For to dager siden kom det frem at én av fem studenter som studerer kybernetikk ved NTNU i Trondheim «koker» oppgaver. Det betyr at de klipper og limer løsningsforslag, og leverer det som sitt eget arbeid.

Nå mener studenttingsleder Per Martin Sandtrøen at dette ikke bare er studentenes feil. Han synes de har altfor mange obligatoriske oppgaver hver uke.

– Øvinger er bra, men vi bør se på om ikke arbeidsbelastningen for studentene er for stor, ved at det er for mange obligatoriske øvinger, sier studenttingsleder Per Martin Sandtrøen til Universitetsavisa.

Øvinger er en viktig del av utdanningen, der studentene får jobbe med relevante problemstillinger som vil møte dem senere i arbeidslivet.

Han tror studentene får for lite tid til å lære seg stoffet ordentlig, og derfor tyr til andre løsninger for å levere inn oppgavene.

Lange dager

På enkelte emner kan det være så mye som fire øvinger i uken som må leveres inn. Det kan fort ta opp mot 20 timer i uken, ifølge Sandtrøen. I tillegg skal man gå på forelesninger og studere på egenhånd for å lære seg stoffet skikkelig.

– Vi vet at det presser mange studenter til å koke. Mange emner har for stor studiebelastning med hensyn til obligatiske øvinger. I den grad vi kan snakke om en kultur for koking, oppstår den som et resultat av dette, mener studenttingslederen.

Vil ta grep

Nå vil utdanningsutvalget for sivilingeniører få en slutt på kokekulturen.

– Hvis omfanget er så stort som kartleggingen ved Teknisk kybernetikk antyder, må vi i FUS ta grep, sier dekan og leder av Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanning (FUS ), Mads Nygård til Universitetsavisa.

Nygård har allerede tatt kontakt med professoren ved Institutt for teknisk kybernetikk som avslørte juksingen. Men han innser at det er vanskelig å bli kvitt problemet helt.

– Dette er et vedvarende utfordring på sivilingeniørutdanningene. Den løpende evalueringen er mye basert på øvinger. Koking er vanskelig å unngå helt og fullt i internettalderen. Selvfølgelig ønsker alle at kokeproblemet forsvinner, men det er også et stort ressursspørsmål for undervisere og systemet.

– Ren koking er galt

Marte Elisabeth Skjønsfjell er studentrepresentant i instituttrådet på Teknisk Kybernetikk. Hun tror mange studenter koker oppgaver i perioder hvor det er ekstra mye å gjøre.

– Det er imidlertid gradsforskjeller hva gjelder «koking». Om løsningsforslagene brukes som et verktøy for å forstå stoffet, er det uproblematisk. Ren koking, derimot, gir jo intet læringsutbytte, sier hun.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.