NRK Meny
Normal

– Stort behov for penger til skredsikring

Hvert år bruker NVE 100 millioner kroner rassikring. De mener det vil være et stort behov for penger til dette i lang tid.

Video Bruker 100 mill. på rassikring

VIDEO: Denne steinen er med på å sikre milliardverdier i Skaun kommune i Sør-Trøndelag.

– Behovet vil være stort i årene framover, sier Geir B. Hagen, senioringeniør i Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE).

I Norge er det rundt 1.800 områder lik det på Byneset i Trondheim der det raste ut store mengder kvikkleire 1. nyttårsdag. Men få av dem er sikret mot ras.

50 mill. til ett prosjekt

NVE bruker altså rundt 100 millioner kroner på sikringstiltak hvert år.

For å illustrere behovet for penger til dette, viser Hagen til et prosjekt i Klæbu i Sør-Trøndelag som alene koster 50 millioner kroner.

– De 100 millionene går til hele landet, så vi har et stort behov i lang, lang tid framover, sier senioringeniøren.

Raset på Byneset

Slik så det ut på rasstedet i Trondheim mandag.

Foto: Tone Iversen / NRK

Trøndelag og Østlandet

Mange områder i Trøndelag er utsatt for kvikkleireskred. I tillegg er det flere lignende områder i NVEs regioner øst og sør.

– Blant annet Skienselva, der er det vel et prosjekt opp mot 100 millioner kroner, sier Geir B. Hagen.

Geir B. Hagen

Geir B. Hagen.

Foto: Erland Knutsen / NRK
Sigve Laugsand

Sigve Laugsand.

Foto: Erland Knutsen / NRK

– 3.000 sover trygt om natta

Et av stedene som har blitt skredsikret er deler av Skaun kommune i Sør-Trøndelag.

Tidligere var dette et av de områdene i Norge med størst fare for kvikkleireskred.

– Vi hadde idrettshall, skole og barnehager her, så det var viktig for oss å få sikret området. Målinger viste at massene var så ustabile at det kunne gå skred, sier Sigve Laugsand, kommuneleder i Skaun.

Flere elveleier i kommunen ble forsterket med stein. I tillegg ble det lagt store mengder masse i fjæra for å hindre at kvikkleire sklir ut i fjorden.

I alt kostet rassikringen 80 millioner kroner.

Sikret milliardverdier

I Skaun regnet man ut hvor store verdier som ble sikret mot ras, tallet endte på godt og vel to milliarder kroner.

I tillegg kommer den menneskelige siden.

– Det er ca. 3.000 innbyggere som sover tryggere, sier Sigve Laugsand.