– Bør tenke mer langsiktig i rypejakta

– Forvaltninga av rype i Norge bør endres, mener flere forskere. I dag settes det ikke noe bestandsmål for rypa, men det blir jakta av et overskudd uansett hvor lite fugl det er i fjellet.

Rype

Forskere mener det mangler skikkelige retningslinjer for hvordan rypebestanden i Norge skal forvaltes.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Rypekull

Flere steder i fjellet er det svært lite rype å se.

Foto: Kjartan Trana / NRK Trøndelag

Oddgeir Andersen, forsker hos Norsk institutt for naturforskning, mener dette er feil måte å drive forvaltning på.

– Vi bør tenke mer langsiktig, og prøve å beholde en såpass stor hekkebestand at vi kan ha en rimelig god produksjon selv om det har vært et dårlig rypeår i utgangspunktet, sier Andersen.

– Trenger sentrale retningslinjer

Oddgeir Andersen mener altså at rypeforvaltninga i Norge har en stor svakhet. Sammen med kollega Eva Thorstad i Norsk institutt for naturforskning har han gått ut før årets jakt og pekt på at det ikke finnes noe mål for hvor mye rype det skal være i fjellet, dermed kan det bli slike bunnår som nå.

For om det er to millioner eller 200.000 ryper i fjellet, så jaktes det uansett som om det er et overskudd.

– Vi har nok et overskudd i noen områder, mens i andre, mindre produktive områder har vi kanskje ikke noe overskudd å høste av når det har vært så lite rype som det er nå.

– Vi må ta tak i debatten om når vi har bærekraftig høsting og ikke. Per i dag fins det ingen sentrale retningslinjer for hvordan dette skal vurderes, sier Andersen.

Lavmål i fjor

I toppårene på 80- tallet ble det felt opp mot 750.000 ryper i Norge, og i dårlige år ned mot 350.000.

I fjor kom altså den absolutte bunnen, med bare 120.000 ryper. Dette var et historisk lavmål, og det kan se ut til å forplante seg til i år.

I helga var NRK Trøndelag med på jakt i Lierne, og forskeren Torgeir Nygård var bekymret for det han opplevde i fjellet.I området der han gikk, var det svært lite rype å se.

– Det er sannsynligvis et sammenfall av mange forskjellige faktorer. Vi må nok vente ei stund før vi får gode år igjen, for dette vil ta tid, tror Nygård.

– Bør se til lakseforvaltninga

I følge Nygårds forskerkolleger er det altså om å gjøre å sette seg et bestandsmål, og så gå ut fra dette når man bestemmer seg for om det skal jaktes rype.

– Målene må settes for hvert enkelt fjellområde, likt det man gjør i lakseelvene for å sikre at man har et overskudd, mener Oddgeir Andersen.

– Vi kan ikke lage noe felles mål for hele Norge, vi må ha et mål som gjelder per fjellområde. I noen områder er det naturlig at det er mye rype. Der kan hekkebestanden være høyere. Mens i andre områder som ikke er så produktive vil det aldri bli veldig mye rype, og da må vi også justere for det, mener NINA-forskeren.

Dersom det er så lite rype som man så i fjor, og til dels også i år, mener Andersen at man bør vurdere drastiske virkemidler.

– Da bør vi kanskje være så tøffe og si at i år må vi rett og slett ikke jakte noe særlig.

Siste fra Trøndelag

Alf Skille

TV-nyheter ved Alf Skille

TV-nyheter ved Alf Skille