NRK Meny
Normal

– Stor dag for alle som er opptatt av dyrs rettigheter

I løpet av året får Norge sitt første dyrepoliti. Først ut er Sør-Trøndelag, hvor politidistriktet og Mattilsynet starter et pilotprosjekt.

En dyrekrim-gruppe skal følge opp anmeldelser som kommer inn på dyrekriminalitet

VIDEO: Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug forklarer om tiltak mot dyrevelferdskriminalitet.

Tiltakene mot dyrevelferdskriminalitet ble lagt frem i Oslo mandag.

Bak står Landbruks- og matdepartementet og justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Mattilsynet, Politidirektoratet og Økokrim.

Landbruksminister Sylvi Listhaug, justisminister Anders Anundsen og finansminister Siv Jensen

MELLOM TO STOLER: – Dette saksfeltet har i langt tid falt mellom to stoler, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), flankert av landbruksminister Sylvi Listhaug og finansminister Siv Jensen.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Dette er en stor dag for alle som er opptatt av dyrs rettigheter, og det å bekjempe kriminalitet mot dyr, sa landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP).

Prøves ut

Pilotprosjektet i Sør-Trøndelag, hvor politidistriktet og Mattilsynet skal samarbeide om å bekjempe dyrevelferdskriminalitet, starter opp i løpet av året.

Mattilsynet skal fortsatt føre tilsyn og ha veterinærer, mens politiet nå får en fast gruppe som skal arbeide med dyrekriminalitet. I første omgang skal en jurist og en etterforsker spesialisere seg på feltet.

– Dette skal prøves ut i tre år og evalueres underveis, for å sikre oss at vi får på plass et velfungerende opplegg for samarbeidet mellom politiet og Mattilsynet, forklarte Listhaug.

I tillegg har Mattilsynet og Politidirektoratet inngått en avtale om samarbeid også mellom andre politidistrikt, slik at de kan dra nytte av erfaringene fra prosjektet.

– Mellom to stoler

Listhaug trakk frem to viktige grunner til å prioritere dyrepoliti. For det første for selve dyrenes del, det andre at forskning viser at å forhindre slik dyrevelferdskriminalitet er med på å forebygge overgrep mot mennesker.

– Dette saksfeltet har i langt tid falt mellom to stoler, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Det er mye alvorlig kriminalitet mot dyr, og denne er ikke isolert fra annen kriminalitet, la han til.

– I det store perspektivet er jeg overbevist om at vi vil få svært nyttige erfaringer av samarbeidet, forklarte Anundsen.

(Saken fortsetter under bildet)

Henter ut døde kyr på Jøa

DYRETRAGEDIER: En tanke er at et samarbeid mellom politiet og Mattilsynet skal være med på å forebygge dyretragedier. Her fra Jøa i år, hvor en bonde er siktet for å ha sultet i hjel 92 storfe.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Etterlengtet

Mattilsynet hadde 38 politianmeldelser knyttet til dyrevelferdskriminalitet i fjor.

Justisministeren tror satsingen på dyrepoliti kommer til å føre til flere anmeldelser og saker.

– Dette samarbeidet har vi ønsket veldig lenge, og vi tror det vil føre til resultater, sa Harald Gjein, direktør i Mattilsynet.

Pilotprosjektet er lagt til Sør-Trøndelag fordi Mattilsynet tidligere har samarbeidet godt med politidistriktet, forklarte han.

Dyrerettighetsorganisjonen NOAH er glad for regjeringens tiltak:

– Prosessen med å ta vold mot dyr på alvor er igang, skriver leder Siri Martinsen i en pressemelding.

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal