– Statsbudsjettet gir grunn til optimisme

Sintef-sjefen er fornøyd med at bevilgningene til næringsrettet forskning øker med omkring 200 millioner kroner. – Dette bidrar til økt omstillingsevne i næringslivet, sier hun.

SINTEF sealab

Regjeringen vil blant annet satse på marin forskning. Sintef SeaLab i Trondheim ble åpnet i 2005.

Foto: SINTEF

Unni Steinsmo

Sintef-sjef, Unni Steinsmo, er godt fornøyd med regjeringas satsing på forskning i neste års statsbudsjett.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX
NTNU Rektoratet på NTNU, Kari Melby

Fungerende rektor på NTNU, Kari Melby, sier budsjettet er bra for både Norge og NTNU.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Statsbudsjettet for neste år viser at regjeringen følger opp langtidsplanen for forskning. Det er gledelig og gir grunn til optimisme fremover, sier konsernsjef Unni Steinsmo i Sintef.

Sintef er skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon med over 2000 ansatte.

De selger forskningsbasert kunnskap og tilhørende tjenester basert på innsikt i teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

– Størst i kroner

Finansminister Siv Jensen sa i sin tale onsdag at dette er det største forskningsbudsjettet noensinne.

– Vil vil stimulere til at norske forskere deltar i det europeiske forskningsprogrammet. Dette er det største forskningsbudsjettet noensinne, både i kroner og i prosentandel av BNP, uttaler Jensen.

Sintef-sjefen liker utviklingen, og er spesielt fornøyd med at regjeringen vil fortsette arbeidet med Ocean Space Centre.

Satser på langsiktig forskning

Universitetsavisa skriver at regjeringen følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Budsjettforslaget inkluderer 238 nye rekrutteringsstillinger, ny forskningsinfrastruktur og økte stimuleringsmidler for deltakelse i Horisont 2020.

Petter Aaslestad i Forskerforbundet sier i en pressemelding at regjeringen trolig bruker mer penger nå enn før, men at de fleste institusjonene kommer til å oppleve mindre forutsigbarhet fordi stadig mer av finansieringen er knyttet til tidsavgrensede prosjekter.

Fungerende rektor ved NTNU, Kari Melby, sier til avisa at de er veldig fornøyde med budsjettet.

– Regjeringen foreslår en ny finansieringsmodell for sektoren, noe vi er godt fornøyd med. Vi ser videre økt satsing på forskning, også den langsiktige grunnforskningen, sier Melby.