Mener St. Olavs hospital må være mer opptatt av å hjelpe pasienter enn å følge retningslinjer

St. Olav hospital er strengest i hele landet når det gjelder utlevering av LAR-medisiner. De burde lytte mer til sine ruspasienter, mener pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag.

Elin Hagerup

FÅR MANGE TILBAKEMELDINGER: Både pasienter, pårørende og helsepersonell melder om at det er vanskelig å skjønne hvorfor LAR-behandlingen ved St. Olavs hospital er så lite lydhøre, sier pasient- og brukerombud i Sør-Trøndelag, Elin Hagerup.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Pasient- og brukerombudet blir jevnlig kontaktet om medikamentpraksisen ved «legemiddelassistert rehabilitering» (LAR) på St. Olavs hospital.

De tre seneste årene har ombudet fått henholdsvis 14, 18 og 15 henvendelser som hovedsakelig handler om medisinbytte.

– Både pasienter, pårørende og helsepersonell vi er i kontakt med, synes det er vanskelig å forstå hvorfor helsetjenesten er så opptatt å følge relativt milde anbefalinger, fremfor å finne et finne et behandlingsopplegg som er tilpasset hver enkelte pasient, sier pasient- og brukerombud i Sør-Trøndelag, Elin Hagerup.

– Brukermedvirkning er kjempeviktig

De nasjonale retningslinjene om LAR-behandling fra Helsedirektoratet legger føringer for medikamentvalg – men «det skal imidlertid tas individuelle hensyn, og pasientens preferanse skal tillegges vekt».

– Men jeg ser at St. Olavs hospital er veldig streng i sin tildeling av type medikament til pasientene, sammenlignet med de andre LAR-regionene, sier Hagerup.

NRK har tidligere denne uka skrevet om LAR-pasienter ved St. Olavs hospital som mener de er feilmedisinert. De fleste får utdelt Suboxone, som flere pasienter sier gir smertefulle bivirkninger. Noen har kjempet i flere år for å få lov til å bytte medisin.

– Brukermedvirkning er kjempeviktig, spesielt for denne pasientgruppen. Disse pasientene er svært krevende for helsetjenesten, det er det ingen tvil om. De trenger intensiv oppfølging og tverrfaglig kompetanse, sier Hagerup.

Medikamentpraksisen er svært ulik i hele landet, selv om alle LAR-behandlingene ved de ulike sykehusene skal følge de samme retningslinjene, ifølge en ny rapport fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).

Vurderer å endre praksis

– Vi foreskriver alle typer medisiner som er aktuelle. Ulikheten mellom oss og resten av landet har blitt mindre og mindre med årene. Vi foreskriver mest Suboxone på grunn av pasientsikkerhet og fare for overdosedødsfall, sier samhandlingsdirektør ved St. Olavs hospital, Tor Åm.

– Både pasienter og ombudet karakteriserer dere som mer «rigid» enn andre sykehus som har LAR-behandling rundt omkring i Norge. Er dere enig i det?

– Altså, det er helt tydelig på statistikken at vi har hatt en helt annen praksis her enn andre steder i landet. Men jeg tenker at dette handler om kommunikasjon og hvordan våre leger lytter på pasientene og samarbeider med dem. Vi tar disse innspillene på alvor, og ser på om hvorvidt vi skal justere vår praksis, sier Åm.

Tor Åm

TAR INNSPILLENE PÅ ALVOR: Samhandlingsdirektør ved St. Olavs hospital, Tor Åm.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

– Mange er skeptiske til å klage

Samhandlingsdirektøren ved St. Olavs opplyser att av ti formelle LAR-klager som sykehuset mottok i 2016, fikk pasientene medhold i to av klagene av Fylkesmannen.

Men langt fra alle henvendelser til pasient- og brukerombudet ender opp som formelle klager til sykehuset eller til Fylkesmannen – som er siste klageinstans.

– Vi ser at mange pasienter er skeptiske til å klage, fordi de er godt kjent med praksisen her i Midt-Norge. Det vet at både St. Olavs hospital og Fylkesmannen praktiserer en streng tolkning av retningslinjene, sier Hagerup.

En del av overdosestatistikken

Sammenlignet med andre typer henvendelser ombudet får, så er ikke antall LAR-henvendelser noe høyere. Men disse sakene er som oftest mer inngripende og alvorlig enn andre saker, ifølge ombudet.

– Dette fordi medisineringen preger pasientene på alle fronter. Det er avgjørende for hvordan pasienten vil kunne klare seg, både når det gjelder sin egen familie og sin jobbsituasjon.

– Hvis LAR-behandlingen ikke fungerer for pasientene, er sjansen stor for at de ramler ut og blir en del av overdosestatistikken, påpeker Hagerup.

Hun forteller at ombudets samarbeid med LAR-behandlingen har vært svært krevende tidligere, men at dialogen er på bedringens vei.

I 2010 fikk pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag nesten tre ganger så mange henvendelser om LAR enn i 2016.

LAR-henvendelser: 2009-2016

'09

'10

'11

'12

'13

'14

'15

'16

17

42

42

37

5

14

18

15

NEDGANG FRA 2009 TIL 2016: Trenden er positiv, men fortsatt er det en jobb å gjøre, sier pasient- og brukerombud i Sør-Trøndelag, Elin Hagerup.