– Sp må ut av det politiske gjørmebadet

Kampen mellom personer i Senterpartiet er et gjørmebad og uverdig for partiet. – Nå må vi se framover, sier Sp-veteran Kolbjørn Almlid. Han er ikke i tvil om at partiet trenger Ola Borten Moe i ledelsen.

Olje og energiminister Ola Borten Moe

I en ny kronikk skriver den markante Sp politikeren, Kolbjørn Almlid at det er på tide å stenge det politiske gjørmebadet. Han vil ha Ola Borten Moe som første nestleder i partiet.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

I en kronikk han har kalt «Det er på tide å stenge gjørmebadet» tar den markante Senterpartipolitikeren fra Nord-Trøndelag et oppgjør med konflikten og uroen i partiet.

Almlid skriver at det er på tide å stenge gjørmebadet. Overfor NRK begrunner han dette nærmere.

Sp-nestlederne Ola Borten Moe (t.v.) og Trygve Slagsvold Vedum

Ola Borten Moe og Trygve Slagsvold Vedum. Begge bør være med på i toppledelsen og meisle ut Sps nye politikk i åra som kommer, mener Kolbjørn Almlid.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Så lenge vi har denne kampen mellom personer, som handler om ettermæle for den forrige ledelsen, synes jeg det er grunn til å kalle det et gjørmebad, sier Kolbjørn Almlid.

Han mener det er på høy tid å løfte blikket og se framover.

Kronikken kommer bare dager før valgkomiteen i Sp legger fram sin innstilling om hvem som skal sitte i partiets ledelse.

Trenger sterk ledelse

Almlid er ikke i tvil om at Trygve Slagsvold Vedum bør bli partiets neste leder, og at Ola Borten Moe bør fortsette som nestleder.

Han mener Senterpartiet står ved et veiskille når partiet nå skal få en ny toppledelse og et nytt sentralstyre.

– Vi skal ha en politikk for framtida. Da må vi også ha de flinkeste personene som kan gjennomføre denne politikken, sier Almlid.

Han sier at partiet trenger en sterk ledelse for at Sp skal ha gjennomslagskraft mot store fløyer på sosialistisk side og på blåblå side.

Hør hva Kolbjørn Almlid sier om striden i Sp

Hør: – Uverdig for partiet

Ser for mye tilbake

Han er kritisk til uroen i partiet.

– Vi har i lang tid hatt en bakoverskuende situasjon. Det er diskutert hva som har skjedd og hvem som har skylda. Det har ikke vært gjort politiske utspill av betydning med den ledelsen som har sittet nå, slik jeg ser det. Nå må en politikk for fremtida meisles ut, sier Kolbjørn Almlid.

Vil det bli ro i partiet med Borten Moe som nestleder?

Jeg er overbevist om at Borten Moe også har gjort seg tanker om den ugreie situasjonen som har vart over flere år. Jeg er overbevist om han vil bidra, kanskje på en enda bedre måte, til å finne en god arbeidssituasjon, sier Almlid.

Politisk gjørmebad

Slik starter kronikken fra Kolbjørn Almlid:

«Vi er vitne til en håpløs debatt om toppledervalget i Senterpartiet. Tidligere generalsekretær Steinar Ness har gått ut med beskyldninger mot Ola Borten Moe, noe Ness nå benekter. Det er Ivar Vigdenes han har store betenkeligheter med, hevder han nå. Og hva så? Ingen av dem er på valg og er langt på vei saken uvedkommende. Hovedsaken er at Ness nå har behov for å understreke at de fremsatte påstandene om illojalitet og dårlig politisk oppførsel ikke gjelder Ola Borten Moe. Hvis Sp-kvinnene som har gått ut mot Borten Moe også har forholdt seg til Steinar Ness, er det kanskje grunn til å anta at heller ikke de har ammunisjon å rette mot Ola Borten Moe. Hvis de har noe, må de i alle fall vise det fram. Tida er kanskje inne for å komme seg ut av dette uverdige, politiske gjørmebadet.

Jeg har sårt savnet den politiske debatten som burde ligge til grunn for et valg av toppledelse og sentralstyre i Senterpartiet. Det er på tide at noen løfter blikket mot framtida og viser fram visjoner og planer for Senterpartiets politikk det neste 10-året. Det er en undervurdering av velgerne, ikke minst de yngre, når det meste av tida blir brukt på en smålig kamp om ettermæle til ledelsen som har sittet, i stedet for politikk. Sannsynligvis kan alle parter hoste opp hendelser og saker som kunne ha vært håndtert bedre. Men nå skal det velges en ny ledelse som skal realisere Senterpartiets politikk i årene som kommer. Og da må vi se framover og ikke bakover. Et slagsmål mellom Ness og Vigdenes er dette valget uvedkommende. Derfor er det på tide å lande og spørre om hvilken politisk retning Sp ønsker å følge, og hvilke personer som er best egnet til å føre partiet framover».