– Sametinget får et godt budsjett

Regjeringen mener at Sametinget bør være fornøyd med en budsjettøkning på 5,6 millioner kroner. – Sametinget og samiske formål får også i 2016 et godt budsjett, sier statssekretær for samiske saker, Anne Karin Olli (H). Sametinget mener imidlertid at statsbudsjettet betyr reelle kutt i samisk opplæring, kultur og samfunnsliv.