Hopp til innhold

– Personlige trenere mangler kunnskap

En av Norges fremste treningseksperter mener manglende kunnskap i treningsbransjen, og blant personlige trenere, er et stort problem.

God kompetanse

3T har krav om bachelorgrad og PT-sertifisering for å kunne jobbe som personlig trener.

Foto: Morten Andersen / NRK

Medisinprofessor ved NTNU, Jan Hoff, kritiserer treningsbransjen i Norge for manglende kunnskap.

– Når folk faktisk bruker penger på å trene, fortjener de å få råd som fungerer. Mye av veiledningen som blir gitt funker ikke, sier han.

Hoff har forsket på trening i mange år. Sammen med kollega Jan Helgerud er han verdenskjent for sin forskning på området. Professoren mener det er skjedd mye innenfor feltet, men at bransjen henger etter. Han er kritisk til mye av veiledningen som blir gitt på norske treningssentre.

– Forutsetningen for at du som fagperson kan gi råd, er at du faktisk kan det du gir råd om. Mange personlige trenere har kun helgekurs, som er veldig begrenset. Mye av det de driver med blir derfor overfladisk, sier han.

En personlig trener med mastergrad er ikke nødvendigvis en god PT. Kanskje mangler han eller hun viktige kvaliteter, som medmenneskelighet

Lene Haakstad, fagansvarlig ved Idrettshøgskolen

Ikke beskyttet tittel

Jan Hoff

Medisinprofessor Jan Hoff.

Foto: Terje Trobe

I Norge er ikke personlig trener en beskyttet tittel, noe som betyr at hvem som helst kan utgi seg for å være nettopp dette. Mange treningssentre forlanger likevel at de som jobber med veiledning skal være PT-utdannet. Hoff mener imidlertid at denne utdanningen ikke er tilstrekkelig.

– De fleste har bare helgekurs som personlig trener. Jeg mener dette ikke er god nok bakgrunn for å drive med treningsveiledning. Ville du hatt en lege, som bare hadde helgekurs, til å assistere deg ved sykdom, spør Hoff.

Han mener treårig høyskole eller universitet burde kunne ventes av dem som arbeider som personlig trener eller instruktør.

– Vi forventer at de som underviser barna våre skal ha en treårig utdanning, jeg tenker at kravet til de som gir råd til voksne ikke burde være noe mindre, sier professoren.

Jeg tror dessverre at mange personlige trenere i for liten grad baserer sin veiledning på resultater fra relevant forskning

Lene Haakstad, fagansvarlig ved Idrettshøgskolen

Gir 30 studiepoeng

Populært

Mange vil bli personlig trener.

Foto: Morten Andersen / NRK

I Norge er det flere institusjoner som tilbyr PT-sertifisering. Kursene er ofte deltids- eller helgebasert.

Norges idrettshøgskole har drevet med PT-utdanning i over ti år. Her kan man både ta utdannelsen som del av en bachelorgrad, eller som delstudier. Studieprogrammet gir 30 studiepoeng. Hvert år tar mellom 150 og 200 studenter PT-utdanning ved NIH.

Lene Haakstad er fagansvarlig ved skolen og tror Jan Hoff har rett i mye av det han sier.

– Jeg tror dessverre at mange personlige trenere i for liten grad baserer sin veiledning på resultater fra relevant forskning. Mange bruker nok ofte egne erfaringer som utgangspunkt, sier hun.

Store sprik

Haakstad mener kunden bør stille krav til at sin personlig trener har en god faglig bakgrunn, før de betaler masse penger for tjenesten. På norske treningssentre koster en time med PT vanligvis mellom 400- og 800 kroner.

– Siden det ikke er en beskyttet tittel, tror jeg det er et ganske stort sprik i kompetansen til de som kaller seg for personlig trener, sier hun.

– Mener dere at de som kun har PT-sertifisering har god nok kompetanse til å drive med treningsveiledning?

– Ja. Vi mener at de som går ut med vårt PT-kurs er godt skikket til å trene voksne, friske mennesker. Jeg kan ikke si noe om hvordan det er andre steder. Dessverre mistenker jeg at det er store sprik.

Haakstad mener et teoretisk fundament i seg selv, ikke nødvendigvis gjør noen til en god personlig trener.

– En personlig trener med mastergrad er ikke nødvendigvis en god PT. Kanskje mangler han eller hun viktige kvaliteter, som medmenneskelighet, sier Haakstad til NRK.

I og med at personlig trener ikke er en beskyttet tittel, kan i teorien alle kalle seg for det

Fagansvarlig ved 3T, Trude Størmer Vinje

Ikke riktig å generalisere

Trude Størmer Vinje

Fagansvarlig ved 3T, Trude Størmer Vinje.

Foto: Morten Andersen / NRK

Fagansvarlig ved den trønderske treningskjeden 3T, Trude Størmer Vinje, synes det blir feil å generalisere en hel bransje.

– Jeg tenker at vi ikke skal skjære hele bransjen over en kam.

Vinje er likevel også enig i mye av det Hoff sier.

– I og med at personlig trener ikke er en beskyttet tittel, kan alle i teorien kalle seg for det. Det resulterer nok i at det dessverre er en del useriøse aktører i bransjen, sier hun.

Vinje synes det er synd at utdanningsnivået på enkelte aktører svekker omdømmet til de som driver seriøst.

Christina Moen Solli

Personlig trener Christina Moen Solli er flink til å motivere.

Foto: Morten Andersen / NRK
Må ha bachelorgrad

3T stiller strenge krav til sine personlige trenere. Bachelorgrad innen relevant utdanning, og PT- sertifisering er et minimum. Det er ikke like stengt for instruktører, men også disse må ha instruktørkurs.

Christina Moen Solli er personlig trener på 3T Rosten i Trondheim. Hun har en bachelorgrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole. Solli er også sertifisert PT gjennom NIH Fitness. Treningsentusiasten mener det burde vært et minstekrav for å kunne kalle seg personlig trener.

– Det hadde vært en kvalitetssikring. Det er litt skummelt at hvem som helst kan kalle seg personlig trener. Med alt som er nettbasert i dag, er det vanskelig å vite hvem man har med å gjøre, sier hun.

– Hvor viktig er utdanningen din for å kunne bidra til kundenes utvikling?

– Den er helt avgjørende. Sikkerheten og utviklingen til kundene mine er avhengig av at jeg kan det jeg driver med. Dette gjelder både teknikk, skadeforebygging og treningsplanlegging. Alt er avhengig av at man har solid kunnskap i bunn, sier hun.

Fornøyd med treningen

Christine Aasbø er en av dem som benytter seg av personlig trener på 3T Rosten. Hun setter stor pris på veiledningen hun får fra Solli. Økt styrke og bedre treningsferdigheter, er noe av det hun trekker frem, som største fordeler med å ha PT.

– For min del har det vært kjempebra å ha personlig trener. Jeg synes det er godt å få et ekstra dytt. Det er absolutt noe jeg vil anbefale til andre, sier hun.

Christine Aasbø

Christine Aasbø.

Foto: Morten Andersen / NRK