NRK Meny
Normal

– Ørna tar for mange rein

Reindriftsagronomen i Nord-Trøndelag etterlyser forvaltning av ørn.

Kongeørn og ravn

Reindriftsnæringa mener kongeørna gjør store innhugg i reinflokkene.

Foto: Ronny Arntsen

Signalene fra samene tyder på at bestanden av kongeørn øker, og at tapene av kalv blir større. Reindriftsagronom Kjell Kippe etterlyser mer kunnskap, og en forvaltning av rovfuglen.

– Tar kalvene

– Vi får signaler om at bestanden av ørn bare blir større. Spesielt tidlig om sommeren gjør den stor skade i reinflokkene fordi den tar kalvene, sier Kippe til NRK.

Tamrein

Kongeørna har økt i antall de siste årene, og det går utover reindriftsnæringa.

Foto: Knut-Sverre Horn

Kongeørna og havørna har vært fredet siden 1968, og bestanden har siden den gang tatt seg opp.

For ti år siden ble det anslått at vi hadde omkring 1000 hekkende kongeørnpar her i landet. Seks år senere, i 2008, ble det sagt at økningen hadde vært på minst 20 prosent.

Mest ørn i Norden

Norge har trolig fler kongeørn enn Sverige og Finland til sammen. Reindriftsagronomen etterlyser en kunnskapsbasert forvaltning av fuglene.

– Dette er noe jeg tror rovviltnemndene også er enig med oss i. Det burde forskes mer på ørnebestanden. I tillegg ber man se på hvor stor skade kongeørna gjør i reinflokkene, sier Kjell Kippe.