Hopp til innhold

– Øker dødeligheten med 40 prosent

Flere store internasjonale forskningsrapporter slår fast at lakselusa er en alvorlig fare for villaksen. Nå måles det mer lus enn noensinne i flere områder på kysten.

Sjøørret med lakselus

Denne sjøørreten har gått opp i et vassdrag i Bergen for å prøve å kvitte seg med lakselusa.

Foto: Gisle Sverdrup/Norges jeger- og fiskeforening

Bengt Finstad

Bengt Finstad, seniorforsker i NINA, mener antall lus i oppdrettsanlegg øker.

Foto: Vigdis Wågø-Wares/NRK

I år igjen er laksesmolt og sjøørret som passerer oppdrettsanleggene ytterst i Sognefjorden, Hardangerfjorden og Trondheimfjorden fulle av lus.

Den mest belastede fisken hadde 251 lus på kroppen.

– Omtrent 50 prosent av den fisken vi tok i forrige prøveperiode vil ha problemer med å overleve på grunn av lusa, sier Bengt Finstad, seniorforsker i NINA.

Høy dødlighetsprosent

Lusetallene er alarmerende fordi en ny internasjonal forskningsrapport fastslår at lakselus er en alvorlig trussel mot villaksen.

Fra 1996 til 2008 ble 300.000 smolt satt ut i vassdrag i Irland og Norge. Halvparten var kjemisk behandlet mot lusa de kom til å møte på vei mot storhavet.

– Hvis vi tar hensyn til at den marine dødeligheten normalt ligger på 95 prosent, så ser vi at 40 prosent av den ubeskytta fisken som kommer tilbake fra disse to gruppene dør som følge av lakselus, sier forskeren.

Det betyr at når smolten møter store mengder lus ved oppdrettsanleggene langs kysten, så øker dødeligheten med omtrent 40 prosent utover det normale.

Avviser ny forskning

Oppdrettsnæringen avviser derimot Havforskningsinstituttets telling av antall lus og forskernes konklusjoner.

– Det finnes andre langtidsstudier som viser andre resultat. Næringsaktørene jobber målretta for å få lusetallet til å gå ned, sier Aina Vallan, miljødirektør ved FHL til NRK.

Forskerne bak rapporten mener at mengden lus kommer fra stadig mer fisk i oppdrettsanleggene, og at det utgjør en alvorlig trussel for villaksen, særlig i små vassdrag.

– Jeg har drevet med dette i 20 år. Næringa har blitt veldig flinke til å behandle fisken mot lus i anlegg, men så lenge man har en konsesjonsøkning, så vil det bli flere verter som sprer lusa i anleggene, sier Finstad.

Lakselus på sjøørret

Her er et annet eksempel på en sjøørret full av lakselus.

Foto: Bengt Finstad / NINA