NRK Meny
Normal

– Oda får ikke den hjelpen hun trenger

Ansatte og foreldre frykter store kutt i tilbudet til utviklingshemmede i Trondheim. Rådmannen krever tiltak etter et overforbruk på 35 millioner kroner. Nye beregninger viser at det kan bli fjernet 70 stillinger.

Oda og mor

BEKYMRET: Oda og mor Helle Radmann Larsen. Oda er en av mange utviklingshemmede som har leilighet på bo- og aktivitessenter for utviklingshemmede i Trondheim. Nå varsler rådmannen at det er nødvendig med tiltak for å kutte kostnadene.

Foto: Stein Lorentzen/NRK

Oda sitter i rullestol og trenger hjelp til alt. Til å spise og til å gre håret.

– For liten bemanning

Hun har sin egen leilighet i et av bo- og aktivitetssentrene for utviklingshemmede i Trondheim.

Her bor hun sammen med ni andre sterkt utviklingshemmede ungdommer, som også har egne leiligheter. Fem av dem har like sterkt hjelpebehov som Oda.

Sissel Hoseth, fagleder Byåsen bo- og aktivitetssenter

UFORSVARLIG: Cissel Hoseth, fagleder ved Byåsen bo- og aktivitetssenter sier det ikke er forsvarlig å kutte mer i tilbudet til de utviklingshemmede.

Foto: Stein Lorentzen/NRK

– Oda har det fint i leiligheten, men hun har det ikke bra nok. Det er ikke god nok bemanning, sier mamma Helle Radmann Larsen.

Må spare 35 millioner

Det var i juni at rådmannen la fram tall for politikerne som viser at det går mot et merforbruk i år på 35 millioner kroner ved bo- og aktivitetssentrene for utviklingshemmede i Trondheim. Derfor mener rådmannen det er nødvendig med ekstra tiltak.

Nye beregninger fra brukerrådet ved bo- og aktivitetssentrene viser at innsparinger og kutt på 35 millioner vil bety at 70 stillinger fjernes.

Merforbruket skyldes lønnskostnader.

Frykter kutt i 70 stillinger ved bo-ogaktivitetssentrene for utviklingshemmede i Trondheim.

Uforsvarlig

– Det er helt uforsvarlig å kutte mer i tilbudet til utviklingshemmede enn vi har gjort. Tilbudet er ikke godt nok nå heller, men vi har fått det til, sier Cissel Hoseth. Hun er fagleder ved Byåsen bo- og aktivitetssenter. Hun har ansvar for tilbudet som gis til Oda.

Sissel Trønsdal, kommunalråd Ap

VIL HA EN GJENNOMGANG: Kommunalråd for Ap, Sissel Trønsdal, sier partiet vil gå gjennom budsjettet på nytt etter merforbruket ved bosentrene for utviklingshemmede i Trondheim.

Foto: Stein Lorentzen/NRK

Oda og åtte andre utviklingshemmede får hjelp av fire ansatte på kveldstid.

– Vi prøvde med tre ansatte i fjorten dager, men det gikk ikke, sier Cissel Hoseth.

Ap skal se på budsjettet

– Vi må ha en gjennomgang for å se hvordan budsjettene kan justeres, for det har vært en stor budsjettoverskridelse, sier kommunalråd for Arbeiderpartiet i Trondheim, Sissel Trønsdal.

Mor til Oda, Helle Radmann Larsen, er bekymret for at det blir enda færre ansatte.

– Blir det færre ansatte lurer jeg på hva som vil skje med Oda, sier hun.

Krever realistisk budsjett

Fagleder ved Byåsen bo- og aktivitetssenter, Cissel Hoseth, forventer ekstrabevilgninger fra politikerne og det hun kaller et realistisk budsjett.

– Det har i flere år vært kuttet i bevilgningene fra Trondheim kommune til den enkelte utviklingshemmede, sier Hoseth.

Hun sier kuttene til den enkelte har vært på flere tusen kroner pr. år, og for noen har det vært kutt på flere hundre tusen kroner fra 2013 til 2015.

Det er vel 490 utviklingshemmede i Trondheim.

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal