Eidsvig: – En innskjerping av reglene

– Vatikanets nye retningslinjer for hvordan den katolske kirke skal håndtere pedofilisaker er i praksis en innskjerping av gjeldende regler, sier den katolske biskop i Oslo og Trondheim, Bernt Eidsvig.

Biskop Bernt Eidsvig

Biskop i Oslo og Trondheim, Bernt Eidsvig.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Han mener det ikke er noen tilfeldighet at de nye reglene kommer nå og sier at de også innebærer at geistlige som har gjort seg skyldig i overgrep konsekvent vil bli fratatt alle geistlige rettigheter.

Det var mandag morgen Vatikanet sendte ut meldingen om at prester som er mistenkt for seksuelle overgrep mot barn må meldes til politiet.

I meldingen blir det understreket at sivil lovgiving alltid skal følges når det gjelder varsling av straffbare handlinger.

Les også:

Gjelder ikke skriftemålet

Flere ledere i den katolske kirke har henvist til taushetsplikten for skriftemål når de ikke har gått videre med sin kunnskap om seksuelle overgrep mot barn.

De nye reglene endrer neppe noe på dette forhold.

– Skriftemålet i den katolske kirke er et sakrament, sier Bernt Eidsvig.

– Det kan ikke uten videre omdefineres. Derfor angår ikke de nye retningslinjene det som kommer fram under skriftemål, sier han.

På spørsmål om taushetsplikten står sterkere i den katolske kirke enn den lutherske, sier Eidsvig at Luthers katekisme finnes i to utgaver.

Bare i den ene, som ikke benyttes i Norge, er skriftemålet et sakrament, men det endrer etter Eidsvigs mening ikke realiteten i saken.

– Jeg forstår ikke at dette med taushetsplikten kan være kontroversielt. Meg bekjent har heller ingen prest i den norske kirke brutt sin taushetsplikt i tilknytning til private skriftemål, sier biskopen.

Juridisk støtte

Biskopen får støtte for sitt syn av professor dr. juris Eivind Smith.

Han sier at det er lovbestemte regler for taushetsplikt i Norge. Og hovedregelen er at taushetsplikten står sterkt både for prester, leger og advokater. Så finnes det unntak fra hovedregelen.

– For noen år siden kom for eksempel unntaket som pålegger leger og annet helsepersonell å melde fra når de mistenker at barn blir utsatt for overgrep og mishandling, sier Smith.

Professoren mener taushetsplikten står like sterkt i Norge som i andre europeiske land, men at det ikke er spesielle regler for katolikker i norsk lov. De norske reglene gjelder uavhengig av hva Vatikanet måtte mene, sier Smith.

Han kan ikke på sparket si hvordan reglene er for personer med taushetsplikt som får informasjon om at det vil skje en kriminell handling, men understreker den plass taushetsplikten har i vårt rettssystem.

Siste fra Trøndelag

Grete Thobroe, Midtnytt

Se kveldens første Midtnytt

Se kveldens første Midtnytt