– NS var ikke et naziparti

Dersom nazibautaen på Stiklestad skal graves opp, så må man også vise fram positive sida ved NS. Det mener prosten på Innherred, Harald Tveit.

Harald Tveit

Prosten i Nord-Innherred, Harald Tveit, mener synet på NS er for unyansert.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

I forbindelse med debatten om hva som skal skje med den nedgravde NS-bautaen på Stiklestad, har prosten på Innherred fått flere bekymrede hendvendelser fra tidligere NS-medlemmer og deres pårørende.

– Jeg frykter en sementering av en karikatur av Nasjonal Samling, der NS-medlemmer blir bandittene, mens de på den andre siden blir heltene, sier Harald Tveit, prost i Nord-Innherred prosti.

– NS var ikke nazistisk

Tveit mener at Nasjonal Samling ikke var en nazistisk organisasjon.

– Slik jeg har forstått det, var NS opptatt av at de var et norsk parti, og ikke det samme som det tyske partiet, sier han.

– De bygde på idealer fra det norske bondesamfunnet, der ærlig arbeid skulle lønne seg.

– Kan kalle dem nazister

Leiv Sem

Leiv Sem ved Falstadsenteret mener NS-medlemmer var nasjonalsosialister, altså nazister.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Falstadsenteret i Levanger er minnested og senter for menneskerettigheter.

Der stiller de seg uforstående til påstanden om at Nasjonal Samling ikke var et naziparti.

– Det var ulike motiver for at folk meldte seg inn i NS, men det var et nasjonalsosialistisk parti, sier Leiv Sem, forsker ved Falstadsenteret.

– Dermed kan medlemmene kalles nasjonalsosialister, eller nazister.

Uenighet om bautaen bør vises

Den såkalte nazibautaen på Stiklestad ble avduket av Vidkun Quisling i 1944, og var en hyllest til NS sin dyrking av det norrøne.

Etter frigjøringen i 1945 ble bautaen revet ned og begravet.

Nå mener flere historikere og forskere at deler av bautaen bør graves frem og vises som en del av Stiklestads historie.

NS-bautaen avdukes

NS-bautaen ble avduket på Stiklestad i 1945, med Vidkun Quisling til stede.