Branner koster 4,3 milliarder i året

Norge ligger på Europatoppen i utbetaling av brannerstatninger. Brannforsker mener det er milliarder å spare på forebygging og slokking.

Brann Sunnland skole

Forskning må til for å få en objektiv vurdering av hva som er det beste utstyret og hjelpemidlene for å bekjempe brann, mener flere fagfolk.

Foto: Henrik Sundgård

Julehøytid er ofte også høytid for brann. Hvert år koster branner Norge i gjennomsnitt 4,3 milliarder kroner. Sjefsforsker i SP Fire Research, Ragnar Wighus, mener staten burde satset mer på å finne metoder som kan redusere utbetalingene.

– Vi får fra staten en bevilgning som tilsvarer omtrent 0,8 årsverk i forskerinnsats. Det blir ikke mye forskning av det i Norge, sier han til NRK.

Gjennomsnittlig dør 65 personer i branner hvert år. Antallet boligbranner er på rundt 2000, med helt opp i 3867 boligbranner i 2010.

LES: Flere vil ha automatisk brannvarsling i Kristiansand

Ønsker kvalitetskontroll

Ragnar Wighus mener det norske vannledningsnettet er overdimensjonert.

Brannforsker Ragnar Wighus vil ha mer statlige penger til brannforskning.

Foto: Jøte Toftaker / NRK
Brannen i Lærdal

Brannforskeren mener mange verneverdige bygninger kunne vært spart. Bildet er fra storbrannen i Lærdal.

Foto: Arkivfoto

Brannforsker Wighus mener det er et stort behov for å forstå hvordan man kan hindre brannene, og hvordan de skal slokkes mest effektivt.

– Vi har mistet verneverdige bygninger og store tette trehusbebyggelser som Lærdal. De kunne vært spart, sier han.

Wighus sier eiere blir bombardert med løsninger fra markedet, og peker på at det ikke er noen garanti for at en selger som sier han har verdens beste produkt virkelig har det.

– Vi trenger objektiv forskning som viser hvor du får mest igjen for pengene.

Får støtte fra flere

Han får støtte fra blant andre vakthavende brannsjef i Trøndelag brann- og vakttjeneste, Anna-Karin Hermansen.

– Ja det er ulike metoder og produkter man bruker i dag, og jeg er bekymret for at det er leverandører som får styre utviklinga. Jeg mener det er forskning som burde styre mer av utviklinga, sier hun.

Anna-Karin Hermansen

Vakthavende brannsjef i Trøndelag brann- og vakttjeneste, Anna-Karin Hermansen.

Foto: Ole Jørgen Finnes / NRK

Brannsjefen er ikke i tvil om at ressursene innen byggenæring og brannvern kunne vært brukt mer fornuftig med mer kunnskap om hva som fungerer best.

LES: Denne oppfinnelsen kan hindre storbranner

Ønsker flere stillinger

For å spare samfunnet for ekstrakostnader, og sikre en felles forståelse for hva som gir god brannsikring og brannslukking, vil brannforsker Wighus ha langt flere enn dagens 0,8 brannforskerstilling i staten.

– Nå har vi fått et bra laboratorium i Trondheim. Vi er 35 personer, men burde vært 100.

Til sammenligning har Sverige 100 forskerstillinger innen feltet. SP Fire Research samarbeider med svenske forskere, og Wighus mener Norge burde hatt like mange.

– Det kunne bidratt til å spare samfunnet for store summer.

LES: Regjeringen gir 45 millioner til brannsikring av trehus

brann i orkdal

Brann er tragedier på mange plan.

Foto: Henrik Sundgård