NRK Meny
Normal

– Nødvendig å stanse rypejakta

Norges Jeger- og Fiskerforbund støtter stansen i rypejakta flere steder i Sør-Norge i høst etter nye takseringer den siste måneden.

Rype i fjellet

SERIØS FORVALTNING: Norges Jeger- og Fiskerforbund mener det er riktig å stanse jakta flere steder for å ta vare på rypebestanden.

Foto: Steinar Lote / NRK

Situasjonen er ekstraordinær ei uke før rypejakta starter.

En rekke fjellstyrer i Sør-Norge stanser salget av jaktkort eller har sterke begrensninger i rypejakta i høst etter nye takseringer gjort i 167 områder i 76 kommuner i hele august.

Drastisk

Jegernes organisasjon har forståelse for at noe må gjøres.

Webjørn Svendsen

FÅR STØTTE: Viltkonsulent Webjørn Svendsen i Norges Jeger- og Fiskerforbund forstår at rypejakta må stanses flere steder i Sør-Norge.

Foto: Norges Jeger- og Fiskerforbund

– Vi synes det er trist at vi har hatt en så dramatisk nedgang i rypebestanden. Argumentasjonen som brukes for å gå til det drastiske skrittet å avlyse jakta flere steder, er bygd på kunnskap fra takseringene. Det er betryggende å se at det er en seriøs holdning til hvordan rypebestanden skal forvaltes, sier viltkonsulent Webjørn Svendsen i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Han sier det er leit at tiltakene om stans og begrensninger i jaktperioden kommer like før jakta starter.

– Sånn må det være, kunnskapen om hvordan tilstanden er i fjellet får vi ikke før takseringene er ferdig i august, sier han.

Ikke nok med jaktstans

Jakt på rev

OPPFORDRER TIL JAKT ETTER REV OG MÅR: Flere oppfordrer nå til mer jakt på rev fordi rypebestanden er ekstraordinær lav i høst etter en kald sommer og lite smågnagere.

Foto: Norges Jeger- og Fiskerforbund

Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Nord-Trøndelag har sammen med Norsk institutt for naturforvaltning ansvar for analyse og innsamling av data fra takseringeren av rype og storfugl.

Rådgiver Marius Kjønsberg ved Høgskolen i Hedmark mener det ikke er nok å bare stanse rypejakta.

Det er veldig lav produksjon av spesielt rype i mange områder i Sør-Norge. Vi ser en nedgang i nesten samtlige områder fra Namdalen og sørover. Jeg forstår at rypejakta stanses flere steder, men synes det er en litt for passiv holdning fra forvaltninga, sier Kjønsberg.

Han mener det bør tas ut langt mer rødrev enn det som er tilfellet i dag.

– Vi ser at det er en del rødrev, og de kan være en trussel mot rype, sier han.

Oppfordrer til jakt på rev og mår

Viltkonsulenten i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Webjørn Svendsen, sier de ønsker og har etterlyst mer kunnskap om hvilken betydning økt jakt på rev og mår kan ha for rypebestanden.

Han sier at de motiverer jegere til mer jakt på rødrev og mår, men de ønsker ikke å belønne jegere som feller disse smårovdyrene.

– Dette er en spennende jakt, ressursen er lett tilgjengelig og det er en billig jakt, sier Svendsen.

Havner denne rype i gryta i år?

BRA MED RYPE I NORD-NORGE: Mens det er kraftig nedgang i rypetettheten og kyllingproduksjonen i Sør-Norge ser det ut til å være en oppgang flere steder i Nord-Norge, viser nye takseringer.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Video fra Trøndelag

Sammen med bestefar og Tynset-torader´n