Får ikke erstatning - tar saken til retten

Andreas (17) ble lam etter det som skulle være en ufarlig ryggoperasjon. Etter to avslag om pasientskadeerstatning går familien nå rettens veg.

Knut og Andreas Stornes

Knut og Andreas Stornes ønsker nå å gå rettens veg for å få erstatning etter den fatale operasjonen i 2012.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen/NRK

Rose-Marie Christiansen, direktør i Pasientklagenemndas sekretariat

Rose-Marie Christiansen, direktør i Pasientklagenemnda, sier at de følger lovverket.

Foto: Pasientklagenemnda

Det var i 2012 at 17 år gamle Andreas Stornes fra Verdal ble lam etter en ryggoperasjon på St. Olav Hospital i Trondheim.

Han ble innlagt for å få en skolioseoperasjon.

Alt så ut til å gå bra like etter inngrepet, men dagen etter ble gutten gradvis lam.

– Det skulle være en ufarlig operasjon. Andreas sin største frykt var å bli lam, men legene sa at sjansen for at det skulle skje var lik null, sier pappa Knut Stornes til NRK.

Flere avslag

Av legene ved sykehuset fikk de i etterkant råd om å søke pasientskadeerstatning.

Saken ble behandlet, men Andreas fikk avslag. Deretter anket de videre til Pasientskadenemda. I går skrev Trønder-Avisa at også den siste søknaden ble avslått.

– Jeg er ikke overraska. Det var som forventet, sier Stornes.

– En politisk sak

Pasientskadenemnda har konkludert med at lammelsen ikke skjedde som følge av svikt i behandlingen, og at skaden heller ikke er å anse som «særlig stor eller særlig uventet» – to kriterier som ville ha gitt grunnlag for erstatning.

– Lovverket er lagt opp slik at det ikke er noen behandlingsgaranti, og dette lovverket må vi forholde oss til, sier direktør i Pasientskadenemda, Rose-Marie Christiansen til NRK.

– Hva kan familien gjøre?

– Dette blir et politisk spørsmål. Hvert år kommer det mer enn 5000 pasientskadeerstatnings-søknader, og omtrent en tredjedel får medhold. Av dem som anker videre til oss får omtrent 15 prosent medhold, sier Christiansen.

Går rettens veg

Pappa Knut Stornes har ikke tenkt å gi seg med dette. Nå tar de saken til tingretten.

– Vi kan ikke gi opp. Det er jo ikke pengene som er viktigst her i livet, men vi trenger dem for å leve, sier han.

Nå driver familien og ordner finansieringen til en rettssak.

Andreas har hatt et friår fra skolen og driver nå aktivt og trener seg opp. Han trener fire ganger i uken.

16 år gamle Andreas Stornes fra Verdal ble lam etter en operasjon, men nektes erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

VIDEO: Andreas ble lam i 2012. Vi ble med å møtte gutten året etter operasjonen.