– Munnkurv et økende problem

Kan en rektor ved en skole åpent kritisere vedtak gjort av politikerne i kommunen sin? Nei, mener Stjørdal kommune. Ja, så absolutt, mener Utdanningsforbundet.

Leserinnlegg av Hegra-rektor

Faksimile Stjørdalens Blad, 6.november. Rektor ved Hegra skole, Oddvar Nergård setter situasjonen ved egen skole opp mot kulturhusdebatten.

Foto: Morten Andersen/NRK

Rektor i Stjørdal kommune

Rektor ved Hegra barneskole i Stjørdal kommune, Oddvar Nergård.

Foto: Privat
Lisbet Strickert, fylkesleder i Utdanningsforbundet

Lisbet Strickert, fylkesleder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag.

Foto: Utdanningsforbundet

– Munnkurv på ansatte i skolesektoren er et økende problem, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet, Lisbet Strickert.

Ifølge en fersk undersøkelse publisert av forbundet, mener halvparten av rektorene i den norske skolen at det er liten eller ingen aksept for å uttale seg kritisk i utdanningsdebatten.

Stempla illojal

En rektor i Nord-Trøndelag, Oddvar Nergård har kjent problematikken på kroppen.
Nergård ble kalt inn på teppet av sin arbeidsgiver, Stjørdal kommune, etter å ha skrevet et leserinnlegg.

Saken ble først omtalt i Stjørdalens Blad.

Innlegget kritiserte politiske prioriteringer i kommunen, som han mener vil ramme utdanningssektoren.

Nergård fikk en offisiell advarsel mot illjojalitet.

Det var i debatten om kommunens planer om nytt kulturhus til 700 millioner kroner, at Nergård tok bladet fra munnen. Kulturhusdebatten har vært en het potet i Stjørdal over lang tid.

Nergård mener det blir vanskelig å forene en forsvarlig skoledrift med en såpass stor investering i kulturhus. Han sier han mente det var viktig å si ifra, for å få frem konsekvensene av det politiske vedtaket.

Les også: Ja til kulturhus i Stjørdal

Les også: Kulturhusbygginga fortsetter

– Svært ubehagelig

Nergård reagerer sterkt på reprimanden han fikk og mener kommunen gjør et angrep på ytringsfriheten.

– For meg står paragrafen i grunnloven som slår fast ytringsfrihet svært sterkt. Den er verd å slå ring rundt, sier Nergård til NRK.

Nergård sier han ikke angrer på leserinnlegget, men at han opplever kommunens handling i etterkant som svært ubehagelig.

– Jeg tar reaksjonene til etterretning, men dette er noe jeg vil ha vurdert juridisk før jeg sier noe mer.

Les også: – De skjønner ikke hva ytringsfriheten handler om

– Skulle vært ti av ti

Ifølge Utdanningsforbundets undersøkelse, mener bare én av ti rektorer at de i stor grad kan gå ut med sine synspunkter. Ideelt sett burde dette vært ti av ti, mener Utdanningsforbundet.

Lisbet Strickert, leder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag ser alvorlig på tallene som kommer fram i undersøkelsen.

– Vi ser at vi ikke er kommet et hakk videre i jobben for ytringsfriheten. Også rektorer skal ha full rett til å delta i den offentlige debatten, påpeker Strickert.

Fylkesleder i Utdanningsforbundet i Nord-Trøndelag stemmer i, men vil ikke kommentere den konkrete saken i hans fylke.

Les også: – Ytringsfriheten kan begrensen

– Må ikke knebles

– Hvorfor er det så viktig at også rektorer får uttale seg i den offentlige debatten?

– Jeg mener rektorene forsømmer seg om de ikke bruker ytringsfriheten på vegne av elevene sine. Det engasjementet må ikke knebles, sier Strickert.

– Vedtak er vedtak

Problemstillingen er ikke ny. I et rundskriv fra kommunal- og regionaldepartementet fra 1997 slås det fast at "Tjenestemennene må som hovedregel kunne uttale seg om generelle samfunnsspørsmål og om kommunalpolitiske spørsmål".

Rådmannen i Stjørdal kommune, Kjell Fosse, sier imidlertid det er forskjell på å uttale seg før et vedtak er gjort, og i etterkant.

Fosse sier han ikke vil kommentere den konkrete personalsaken, men på generelt grunnlag sier han følgende:

– Det er et prinsipp at ledere av kommunale tjenester, som rådmannens forlengede armer, må forholde seg til de politiske vedtak som er gjort, sier rådmann i Stjørdal kommune, Kjell Fosse.

Viser til rolleblanding

– Forventer kommunen at ansatte skal føle det er greit å uttale seg i offentlig debatt etter reprimanden av rektor Nygård?

– Det skal være greit å uttale seg, men man må være forsiktig med å skille mellom hvilke roller man har, sier Fosse.

– Rektoren hevder å kun ha brukt sin ytringsfrihet?

– Ytringsfriheten gjelder, men det blir feil for rådmannen, og rådmannens forlengede arm, å kritisere politiske vedtak etter de er gjort, sier Fosse.

Les også: – Uheldig rolleblanding for VM-sjef

– En prinsippsak

Han sier han vil avvise rykter om at reaksjonene mot Nergård er et forsøk på å få ro rundt kulturhusdebatten.

– Dette er en prinsippsak som handler om at vi må forholde oss til politiske vedtak, og ikke om kulturhus, sier han.

Ulike holdninger

Det er imidlertid ulik praksis av ytringsfriheten i kommunene. Det viser et vedtak gjort av Trondheim kommune. Bystyret oppmuntrer ansatte i kommunen til å ytre seg i den offentlige debatten.

Hovedprinsippet i Trondheim er at ansatte står fritt til å ytre seg på egne vegne, mens kommunes ledelse bestemmer hvem som uttaler seg på vegne av kommunen.

"Det er et lederansvar å oppmuntre de ansatte til å...vise at aktiv deltakelse i samfunnsdebatten anses som positivt og legitimt", konkluderte bystyret.

Les også: Frykter for ytringsfriheten på Facebook

Se også: Bygging av store kulturhus kan gi baksmell