Hopp til innhold

– Mobilen er viktigere enn søvn

Mobilen kan ha mye av skylden for at ungdom sover for lite. Ved Blussuvoll skole har FAU bedt foreldrene om hjelp.

Mobiler er alltid med

Mobilen er en viktig del av hverdagen til 10.-klassejentene. (f.v.) Susanne Skandsen, Sigrid Solheim Haugen og Anne Reitan

Foto: Signe Opsal / NRK

Jentene vet at mobilen forstyrrer nattesøvnen

(f.v.) Susanne Skandsen, Sigrid Solheim Haugen og Anne Reitan går alle i 10. klasse ved Blussuvoll skole.

Foto: Malin Sveinsdotter Lystad / NRK
Rektor ved Blussuvoll skole, Lars Henrik Rygh

Lars Henrik Rygh er rektor på Blussuvoll skole. Han tok opp mobilbruk på kveldstid me FAU.

Foto: Signe Opsal / NRK
Mari Hysing

Mari Hysing er søvnforsker ved Uni helse. Hun tror det er en sammenheng mellom mobilbruk og søvnmangel hos ungdom.

Foto: UiB

– Jeg tror ikke foreldre vet at barna får meldinger om natta. Jeg er helt klart enig i at mobilen forstyrrer, ikke bare på natta, men i timene og når man skal gjøre lekser, forteller Susanne Skansen som går i 10. klasse ved Blussuvoll skole i Trondheim.


Foreldreutvalget (FAU) ved skolen har valgt å sende ut en mail til alle foreldrene for å skape bevissthet rundt mobilbruk på kveldstid. Dette ble gjort etter at noen elever ga signaler om at det gikk med mye tid på mobilen, spesielt på kvelden og natta.

– Vi er glade for at elevene kommer og sier ifra selv. Jeg håper og tror at dette er med på å skape bevissthet rundt mobilbruk, sier Lars Henrik Rygh som er rektor ved Blussuvoll skole, til NRK.

For meg er det viktig å være oppdattert. Kunnskap er makt!

Anne Reitan

Han forteller at de hadde grunn til å tro at dette gjaldt flere. Derfor valgte de å ta det videre til FAU. Elevene NRK snakket med, kjenner seg godt igjen i mailen fra foreldreutvalget.

– For meg er det viktig å være oppdatert. Kunnskap er makt, sier Anne Reitan som går i 10. klasse. Selv om hun vet at søvn er viktig, innrømmer hun at hun ikke sover nok. For henne er mobilen viktigere enn søvn.

Redd for å gå glipp av noe

Mari Hysing er forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Bergen. Hun har blant annet forsket på søvn og psykisk helse blant barn og ungdom. Hun sier at forskning kan tyde på at ungdom sover mindre nå enn tidligere.

– En av de tingene man tenker kan ha ført til redusert søvnmengde er teknologi og SMS på natta. Tidligere var det litt greiere å stenge av når det var kveld. Nå er det veldig mange som i praksis er tilgjengelig døgnet rundt.

For jentene er det ikke et alternativ å legge bort mobilen på kveldstid.

– Å se på mobilen om kvelden har blitt en del av den daglige rutinen, sier Sigrid Solheim Haugen.

Forsker Mari Hysing forstår at det er vanskelig for ungdommen å logge av etter man har lagt seg.

– Det er jo viktig å være med og være sosial. Man har ikke lyst til å være den eneste som ikke svarer på en melding.

De tre venninnene Sigrid, Susanne og Anne er enige om at mye av grunnen til at de er lenge oppe om kvelden og natta, er fordi de er redde for å gå glipp av siste nytt.

– Det er dumt å ikke ha fått med seg ting som blir snakket om rundt lunsjbordet fordi man sov, sier Sigrid.

LES OGSÅ: Helsesøsters råd om mobilbruk.

Mobil

Sosiale medier tar opp mye av tiden til jentene i 10. klasse ved Blussuvoll skole.

Foto: Signe Opsal / NRK

Vet de sover for lite

Det er ikke bare ved Blussuvoll skole elevene får for lite søvn.

– Man ser generelt at det er en sammenheng mellom bruk av elektronikk på kveldstid og søvnlengde, sier søvnforskeren.

Innholdet i meldingene kan også være med på å forstyrre søvnen.

– En del av de kommentarene man får på kvelden kan gjerne føre til at man begynner å tenke på ting. Kanskje er det noe knyttet til skole, kanskje lurer man på hvordan man skal svare. Det kan rett og slett føre til at man begynner å bekymre seg for noe. Da har man kanskje satt i gang noe som gjør at man blir våken over lang tid, forteller Hysing.

Venninnene vet godt at de trenger mer søvn enn det de får nå.

– Det er sjelden jeg sover i 8 timer. I ukedagene blir det omtrent 6 timer. Jeg vet at jeg trenger mer søvn, men likevel velger jeg heller å se på telefonen, sier Susanne.

Søvnforskeren sier ungdom trenger mye søvn.

– Det vil jo alltid være litt variasjoner, men mellom 8–9 timer vil være naturlig å anbefale. Under puberteten, så trenger ungdommer mer søvn. I denne perioden skjer det mye i kroppen og sosialt.

LES OGSÅ: Søvnmangel gjør burgeren mer fristende.

Foreldre må sette grenser

Jentene synes foreldre må sette grenser for mobilbruken. Foreldre må få barna sine til å forstå hvor viktig søvn er. Selv har de funnet veier utenom disse reglene. Hjemme hos Sigrid har foreldrene bestemt at det er tider på døgnet hun ikke får lov til å være internett.

– Det hender jeg bryter den regelen!

Hva sier foreldrene dine når du bryter denne regelen?

De vet ikke om det, for da er jeg på rommet mitt. De er jo ikke der, fniser Sigrid.

LES OGSÅ: Søvnmangel kan påvirke hukommelsen.

Mari Hysing tror det er vanskelig for foreldre å sette grenser for mobilbruk på kveldstid. Hun tror man bør bli flinkere til å komme med anbefalinger til både foreldre og barn.

– Det kan være lurt å ha dette som tema på møter på skolene. Her kan man bli enige om felles regler for mobilbruk, foreldre og ungdom imellom.

Hun tror også ungdommen selv kan snakke sammen, og bli enige om hvor lenge man skal sende meldinger til hverandre på kvelden.

– Ungdommen er selv bevisste på at de trenger mer søvn, noe som er en god start.

SE VIDEO

Supernytt-sak om søvnmangel grunnet mobil og nettbrett.

Barn sliter med å sove på grunn av lyset fra forskjellige skjermer.