NRK Meny
Normal

Raser mot aktors angrep på dopingsjef

Forsvarer Ole Petter Drevland tok onsdag kraftig til motmæle mot statsadvokaten i den store dopingrettssaken i Sør-Trøndelag tingrett.

Advokat Ole Petter Drevland

Advokat Ole Petter Drevland forsvarer en 28 år gammel mann med kallenavnet 'Sjef 2' i den store dopingrettssaken.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Tirsdag ettermiddag nedla statsadvokat Unni Sandøy de strengeste straffepåstandene noensinne i en dopingsak ført for en norsk domstol.

Hun krevde at tingretten dømmer de tre mest sentrale mennene i saken til fengsel imellom sju og åtte år. Den hittil høyeste straffen for grov dopingkriminalitet i Norge er tre og et halvt års fengsel.

– Ingen dratt planløst inn i dopinghelvete

Advokat Ole Peter Drevland forsvarer en 28-år gammel mann med kallenavnet "Sjef 2" som har tilstått at han var en av lederne i det avslørte dopingnettverket. I sin prosedyre tok advokaten voldsomt til motmæle mot statsadvokaten.

– Aktors straffepåstand mangler enhver rot i virkeligheten og i gjeldende rettspraksis. Man må spørre seg hva som er bakgrunnen. Er det for å forsvare de voldsomme ressursene som er brukt på etterforskningen og i denne rettssaken, tordnet forsvareren.

Advokat Ole Petter Drevland

Forsvarer Ole Petter Drevland gikk i sin prosedyre kraftig i rette med aktor, statsadvokat Unni Sandøy (t.v.)

Foto: Joar Elgåen / NRK

Han protesterte også kraftig mot at statsadvokaten hadde betegnet dopingnettverkets kunder som ofre.

– Her er ingen ofre som er dratt planløst inn i et dopinghelvete. Dette dreier seg om husmødre, idrettsutøvere og andre som ville bruke doping for å bygge kropp. Man skal ikke miste av syne at doping var lovlig å bruke da disse handlingene fant sted, sa Drevland.

– Et marginalt problem

Advokaten viste til en undersøkelse fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) fra 2013. Bruken av anabole steroider i Norge beskrives her som liten, ifølge advokaten.

– SIRUS-undersøkelsen viser at doping er et «lavfrekvent fenomen som benyttes av en liten gruppe, først og fremst unge menn».

– Doping er altså et marginalt problem i Norge i forhold til folketallet. Jeg sier ikke dette for å bagatellisere, men for balansens skyld. Denne saken har mistet enhver proporsjon, mente forsvareren.

– Knapt merkbart at de ble tatt

Drevland mener mennene som er tiltalt i den store dopingsaken har hatt en mindre betydningsfull rolle enn det påtalemyndigheten har hevdet.

Dopingmidler fra Operasjon Gilde

– Knapt merkbart på dopingmarkedet da aktørene i den store dopingrettssaken ble pågrepet, mener advokat Ole Petter Drevland.

Foto: Politiet

– Det var knapt nok synlig i dopingmarkedet da disse aktørene ble pågrepet. Det var flere andre store leverandører som forsynte markedet, det har vi sett i denne saken. Kvantumet de er tiltalt for her er ikke så ekstremt at man skal gå rett i taket. Dopingmidler av 30 kilo virkestoff er mye, men ikke ekstremt, hevdet Drevland.

Drevland viste også til flere store narkotikasaker der straffene har vært på samme nivå eller lavere enn de påstandene aktor har lagt ned.

– Aktor mener utgangspunktet for min klient skal være 8–9 års fengsel før strafferabatt. Jeg mener strafferammen på seks års fengsel for dopingkriminalitet er høy nok, ikke engang bruk av straffelovens § 60a (del av organisert kriminell gruppe, øker strafferammen til 11 år) bør sende straffene her over seks år. Jeg forstår ikke hvordan og hvorfor aktor prøver å løfte denne saken opp på et så høyt straffenivå.

– Riktig straff for min klient er i størrelsesorden fire og et halv til fem år fratrukket inntil 20 prosent strafferabatt. Det betyr at han bør ha mellom tre år og sju måneder og fire års fengsel. Jeg ber retten om at han anses på mildeste måte, avsluttet Drevland.

Kritiske dommere

Tingrettsdommerne Rune Lium og Ingrid Stigum reagerte umiddelbart da forsvareren begynte å snakke om at klienten skal ha strafferabatt.

Tingrettsdommere Rune Lium og Marit Stigum

Tingrettsdommerne Rune Lium og Ingrid Stigum utfordret forsvareren på om tiltalte skal premieres etter å ha løyet flere ganger under rettssaken.

Foto: Joar Elgåen / NRK

– Han har i sin forklaring bevisst forklart seg uriktig om to av de andre tiltalte i saken. Han forklarte helt uriktig at han solgte pillepressa til 27-åringen, og han forklarte seg uriktig om prisen han betalte da han overtok dopingproduksjonen fra 39-åringen. Hvordan harmonerer det at han skal ha tilståelsesrabatt når han bevisst har forklart seg uriktig her i retten? spurte dommerne.

– Akkurat det var ikke heldig. Disse elementene er ikke positive for ham. Men han har tilstått og derfor i aller, aller høyeste grad bidratt til sakens opplysning, hevdet forsvareren.

– Tiltalte har tatt ansvar, selv om det kom sent. Denne rettssaken hadde vart i mange uker lenger hadde det ikke vært for min klients tilståelse, sa Drevland.

Inndragingen altfor høy

Aktor mener det skal inndras 6,83 millioner kroner i antatt fortjeneste av dopingsalg fra "Sjef 2". Forsvareren mener det er umulig for mannen å betjene en slik gjeld til det offentlige.

– Hvis han dømmes til å betale dette kravet vil det drive ham ut i en skyggetilværelse. Alle må ha et ønske om at han skal komme seg ut i lovlydig arbeid igjen, og at han skal kunne betjene inndragingskravet. Slik kravet er påstått her er ikke det mulig, han kan ikke klare dette, hevdet Drevland.

28-åringens medforsvarer, advokat Harald Grape, mener riktig inndragingsbeløp for mannen er på ca. 1 million kroner fra hans fortjeneste på ulovlig dopingsalg.

– Belastende at media lå i buskene

Advokatene Sol Elden og Tale Helgerød forsvarer en 27 år gammel mann som var med i ledelsen av dopingnettverket i den siste perioden før politiet rullet opp virksomheten i 2012. De ba også om kraftig reduksjon både i fengselsstraff og inndragning for deres klient.

– Vi mener riktig inndragning er i området 500.000 – 700.000 kroner, ikke 5,64 millioner kroner som påtalemyndigheten har påstått, sa Helgerød til retten.

Sol Elden og Tale Helgerød

Advokatene Sol Elden (t.v.) og Tale Helgerød forsvarer en 27 år gammel mann i den store dopingrettssaken.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Forsvarerne mener at 27-åringen bør dømmes til en straff på tre og et halvt til fire års fengsel der aktor har bedt om fengsel i sju år og to måneder.

Helgerød hevdet også at den voldsomme mediedekningen som denne saken har fått bør være en formildende omstendighet når straffene skal utmåles.

– Mediene stod omtrent i buskene da de tiltalte ble pågrepet. Det har vært en stor belastning for dem, sa forsvareren.

– Har du noe rettspraksis å vise til for at dette skal være formildende, spurte en kritisk dommer, Ingrid Stigum.

– Nei, jeg trodde ikke jeg skulle bli den første forsvareren til å nevne det, så det har jeg ikke forberedt, innrømmet Helgerød.

Forsvarernes prosedyrer avsluttes torsdag, og dom i saken faller tirsdag 6.mai klokken 12 i Trondheim tinghus.

Video fra Trøndelag

Nord i Trøndelag holder landets største sportsentusiaster til. Sigrid Rohde (54) fra Levanger er en av dem.
Den aller første av mange svært store transporter i forbindelse med vindkraftutbygginga på Fosen skjer i dag.
Blå himmel og fine forhold- vinterferien er i gang i Trøndelag.