– Viktig å verne om nasjonale symboler

Direktør Turid Hofstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter er positiv til å grave frem nazibautaen på Stiklestad.

Nazibauta

Det var tilskuere til stede under avdukingen av nazibautaen på Stiklestad i 1944. Etter at krigen var over, ble bautaen revet ned og nedgravd av motstandsfolk. Det har i flere år vært debatt om bautaen skal graves frem eller ikke.

Foto: Ukerevyen 1944

– Vi er positive fordi vi tenker det er viktig å verne nasjonale symboler ved å fortelle den historien vi kjenner til, sier Turid Hofstad.

Den ni meter høye nazibautaen på Stiklestad ble avduket under et nazimøte i 1944, og innviet av Vidkun Quisling. Etter at krigen var over, ble bautaen revet ned og nedgravd av motstandsfolk.

– Fortelle historien, ikke fortie den

Debatten om bautaen skal oppgraves eller ikke har pågått siden 1995 da den første henvendelsen kom fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Ifølge Hofstad har Stiklestad Nasjonale Kultursenter hatt visningsplanene klare i snart ti år.

– Det vi har tenkt så langt er at man verner jo om nasjonale symbol, som Stiklestad, ved å fortelle historien, ikke ved å fortie den, men det er viktig for oss at det fortsatt er Olavsstøtten som nå står som er det sterke symbolet på Stiklestad.

(Artikkelen fortsetter under videoen).

Direktør Turid Hofstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter er positiv til å grave frem nazibautaen på Stiklestad.

Ledelsen på Stiklestad Nasjonale Kultursenter vil at nazibautaen graves fram.

– Det kan jeg garantere

Tore Tvedt, grunnlegger av den nasjonalistiske organisasjonen Vigrid, bekrefter at de kommer til å bruke Stiklestad aktivt til sine seremonier, dersom bautaen graves opp igjen.

– Ja, det kan jeg garantere at vi kommer til å gjøre. Jeg har vært på Stiklestad før og holdt seremonier der, og med den bautaen oppe kan jeg garantere at jeg kommer igjen.

– Hindre at historien mistolkes

Fortidsminneforeningen arbeider blant annet for å verne bygninger og kulturminner. Fortidsminneforeningens generalsekretær, Ola Fjeldheim, har følgende uttalelse i forbindelse med uttalelsene fra Vigrid:

– Vigrids utspill i denne saken viser tydelig at samfunnet må ta vare på viktige kulturminner for å hindre at historien misbrukes og feiltolkes. Ekstreme grupper skal ikke få lov til å definere forståelsen eller bruken av symboltunge steder. Den brukne og veltede NS-bautaen forteller om en forfeilet ideologi og dens fall. Denne historien vil Fortidsminneforeningen forvalte videre på en ansvarlig måte.