– Lovendringen får tøffe konsekvenser for oss

Parkeringsvakter har mistet sitt vern som offentlige tjenestemenn i den nye straffeloven, og får det neppe tilbake med det første.

Parkeringsvakt i aksjon

Parkeringsvakter er ikke lenger vernet i straffeloven. Det kan få alvorlige konsekvenser, sier leder for Trondheim parkering.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Vi ser alvorlig på det, sier administrerende direktør i Trondheim parkering, Stein Løberg.

Mandag ble en person frikjent i lagmannsretten etter å ha slått en parkeringsvakt i brystet.

Løberg lurer på hva de som har laget den nye straffeloven har tenkt på.

– Her må det være noen som ikke har skjønt konsekvensene av endringen. Det at vi mister rettsvernet er alvorlig for oss, sier Løberg til NRK.

Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

Nå vil Løberg gå videre med saken til Norpark, der han også er styreleder.

– Vi har styremøte i slutten av november, og jeg vil melde inn denne saken for styret. Vi må finne ut hvordan vi skal gå videre med dette.

Mister tryggheten i jobben

Det er svært viktig for Løberg at det blir fokusert på sikkerheten til parkeringsvaktene.

Stein Løberg sjef Trondheim parkering

Stein Løberg tror ikke de som har laget den nye straffeloven har tenkt gjennom konsekvensene.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Det berører utrolig mange ansatte i Norge. Det er viktig i forhold til arbeidssituasjonen vår og sikkerheten.

For offeret i den omtalte saken har det vært en tøff opplevelse.

– Vedkommende syns det er tragisk at vårt vern som offentlige tjenestemenn er borte. Det er tapet av tryggheten i jobben som er det verste, sier Løberg.

– Kan se at noen reagerer på dommen

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein Karlsen, forstår at folk reagerer på dommen, men understreker at han ikke kan kommentere utfallet ytterligere.

– I saker hvor fornærmede tilhører en yrkesgruppe som på gjerningstidspunktet hadde særskilt vern, men som ikke har et slikt vern etter loven som gjelder på domstidspunktet, er det opp til å påtalemyndigheten å vurdere om det er grunnlag for å endre tiltalen, eller ta ut ny tiltale, etter de straffebud som vil gi vedkommende et alminnelig vern, sier Brein-Karlsen i en e-post til NRK.

Ville jevne ut skillet mellom det offentlige og det private

Norges lover og klubbe

Justis- og beredskapsdepartementet kan ikke se at det er et behov for å revidere bestemmelsene i straffeloven.

Justisdepartementet mente at det i den gamle straffeloven fra 1902 var et kunstig skille mellom private og offentlig ansatte som utførte de samme oppgavene.

– Vernet var tidligere avhengig om hvor du var ansatt. I en tid hvor mange tidligere offentlige oppgaver nå blir utført privat ville dette gi urimelige konsekvenser, sier kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Trond Øvstedal.

Han kan ikke se at se at departementet kommer til å revidere noe i straffeloven på nåværende tidspunkt.

– Yrkesgrupper som ikke er oppregnet vil, på samme måten som folk ellers, være vernet av de alminnelige bestemmelsene i straffeloven mot blant annet trusler og vold.