Kommuner bør utvinne mer av dette

Mange norske kommuner har store mineralressuser som ennå ikke er hentet ut. – Det er stor etterspørsel internasjonalt, sier seniorkonsulent i Statskog, Tone Groeggen.

Kvarts fra Hattfjelldal

Kvarts fra Hattfjelldal. Statskog har store forventninger til at minneral som dette kan utvinnes i større grad enn i dag.

Foto: ngu.no

Hun sier Statskog har store forventninger til muligheten for å utvinne mer av mineralene i fjellene.

Stor etterspørsel

Raudfjellet i Snåsa er et av områdene som har betydelige forekomster av kvarts, talk og magnesitt.

– Det er stor etterspørsel etter disse mineralene på det internasjonale markedet. Vi forventer også at det kan bli internasjonal interesse om dette blir utvinnet. I Raudfjellet er det mulighet for et årlig uttak på 250.000 tonn i 30-50 år, sier Groeggen. Hun har stor tro på at kommuner utvinner mer av dette.

Dette er et viktig industrimineral med mange bruksområder. Kvarts kan blant annet brukes til å lage glass, smykkestein, tannfyllinger og har en rekke andre bruksområder.

Magnesitt

Magnesitt. Et av flere minneral som kan utvinnes blant annet i Raudfjellet i Snåsa.

Foto: ngu.no

Vil ha statlig selskap

I Norge er det mange kommuner som sitter på store mineralressurser i fjellet. Til nå er stort sett utenlandske selskaper som ser på muligheten for gruvedrift.

Ordfører i Namsskogan, Stian Brekkvassmo, mener staten må gå aktivit inn for å få styringa med de rike mineralressursene i fjellet.

Slik staten gjorde da selskapet Statoil ble opprettet i forbindelse med oljeutvinninga i Nordsjøen på 1960-tallet.

– Vi kan få på plass et stort statlig selskap, Statmin. På denne måten kan vi drive utvinning av mineraler med fokus på norske eierinteresser, sier Brekkvassmo.

– Regjeringen ønsker at Norge skal være et attraktivt land å drive mineralvirksomhet i, og har gode muligheter for vekst, sa tidligere næringsminister Trond Giske, da regjeringa la fram sin strategi for mineralnæringa i mars i år.

Nye arbeidsplasser

Kommunene Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Høylandet og Snåsa er i startfasen av det de håper blir mineralutvinning i stor skala i årene som kommer.

Brekkvassmo mener mineralutvinning kan bli viktig for mange kommuner.

– Det er utrolig viktig, og dette kan gi en god del arbeidsplasser, sier han. Brekkvassmo mener ny teknologi er med på å gjør at utvinning av mineralressursene blir lønnsom.