– Like miljøvennlig å kjøre bil som å ta tog

Ifølge NSBs billetter er det ikke mer miljøvennlig å ta toget mellom Steinkjer og Trondheim enn å kjøre bil. – Beklagelig, sier gruppeleder i Miljøpartiet.

Trønderbanen

På togbilletten for turen mellom Steinkjer og Trondheim får man beskjed om at det er like miljøvennlig å kjøre bil på strekningen.

Foto: Marit Langseth/Skjermbilde / NRK

«I gjennomsnitt er tog like miljøvennlig som bil på denne reisen». Denne beskjeden får man når man kjøper togbillett på strekningen Trondheim–Steinkjer.

Ifølge miljøkalkulatoren på NSBs nettsider koster det 4,1 kg CO₂-utslipp å kjøre et fullt tog på strekningen. Samtidig koster det 4,2 kg CO₂ å kjøre en full bil på samme strekning.

Reinås

Tommy Reinås (MDG) mener det ikke er overraskende, men beklagelig at det nesten ikke er forskjell på klimagassutslippene på tog og bil på Trønderbanen.

Foto: NRK

– Det overrasker meg ikke. Det er på grunn av dieselen. Det er derfor det haster med å få på plass elektrifiserte tog på strekningen. Det er nedslående at det ikke er mer miljøvennlig å ta tog som å kjøre bil, sier gruppeleder i Miljøpartiet de Grønne i Stjørdal, Tommy Reinås.

– En feil

Kommunikasjonssjef i NSB Nord, Hilde Lyng, mener at det som står på billetten ikke stemmer overens med det som miljøkalkulatoren viser.

Hilde Lyng

Kommunikasjonssjef i NSB Nord, Hilde Lyng, mener at det er en feil at det er like miljøvennlig å kjøre bil som tog mellom Steinkjer og Trondheim.

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

– Dette er en feil som vi må rette opp i. Det er mer miljøvennlig å ta toget enn å kjøre bil på denne strekningen, og det håper vi de fleste er klar over, sier Lyng til NRK.

Med en forskjell på 0,1 kg CO₂-utslipp med fullt tog og full bil er det ikke mye som skal til for at det lønner seg å kjøre bil.

– Antar man at alle reisende sitter i fulle biler samtidig som toget ikke er fullt, vil man kanskje kunne si at bilreisen fører til mindre utslipp. Men dette er avhengig av bilen, sier Lyng.

Flere fordeler med toget

Miljøpartiet de Grønnes Reinås mener at å ta toget også har andre miljøfordeler enn akkurat utslippene.

– For det første er det tryggere å kjøre tog. For det andre er det et stort problem at bildekk forurenser med mikroplast, og så bruker man jo spylevæske og det blir mer salting av å kjøre, så på mange måter lønner det seg uansett å ta toget, sier Reinås.

Nå håper han på en fortgang i arbeidet med å få elektriske tog på banen, men en elektrifisering skal ikke stå klar før i 2023–om det bevilges penger.

– Det er beklagelig at man ikke har kommet lenger, men man er på rett vei, sier Reinås.

Økning i passasjerer

Regiondirektør Børge Nilsen i NSB

Regiondirektør i NSB, Børge Nilsen, forteller om en stor økning i passasjerer på Trønderbanen.

Foto: Per Steinar Gundersen / NRK

At det ikke gir noen miljøgevinst å ta Trønderbanen, ser derimot ikke ut til å påvirke passasjerene.

Økningen på toget var i fjor 88.000 flere passasjerer. Det er det høyeste antallet målt noen gang på togstrekninga.

– Økningen skyldes nok først og fremst at togene er veldig punktlige. I tillegg har vi fornøyde pendlere og kunder. Samtidig har vi utvida tilbudet til å gjelde sør for Trondheim også, sier regiondirektør i NSB, Børge Nilsen.