Hopp til innhold

– Lettere å få sykdommer i fjøset

Svineprodusenten hadde nettopp investert i nytt grisehus da hele besetningen måtte slaktes på grunn av den antibiotika resistente bakterien MRSA.

Han var en av svinebøndene som måtte slakte alle dyrene etter smitte av MRSA.

Egil Minde fra Frosta var en av 16 svineprodusenter som fikk påvist LA-MRSA i Nord-Trøndelag, Nordland og Troms i april i fjor.

Alle grisene måtte slaktes, men nå er han i gang igjen.

Smittebeskyttelse

Egil Minde

Egil Minde fra Frosta er bonde på heltid og var opptatt av å komme fort i gang etter at det ble påvist MRSA i besetningen i april i fjor.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

– Vi har blitt mer oppmerksom på hvor lett det kan være å få sykdommer. Vi har gjort tiltak med smittebeskyttelse og har mer restriksjoner på hvem som kommer inn i fjøset, forteller han.

Nå har en ny svinebesetning i Nord-Trøndelag blitt smittet, hvor mye tenker dere på at den antibiotika resistente bakterien kan komme tilbake i grisehuset ditt?

– Vi tenker på det, og dette er noe som vil sitte i oss lenge. Jeg tror svinenæringa må lære seg å leve med at det kan dukke opp på nytt, sier Egil Minde.

Svinebesetning Frosta

Grisene får godt stell på gården til svineprodusent Egil Minde på Frosta.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Forbrukerne blir usikre

Matforsker Oddveig Storstad ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, mener sykdommer i landbruket er uheldig for forbrukernes tillit til maten.

– Alle matskandalene gjør noe med forbrukernes tillit. De lurer på om det er trygt, de lurer på hvordan mat produseres og om dette er noe de bør sette seg inn i. Det skaper usikkerhet i markedet hos forbrukerne, sier hun.

Forsker Oddveig Storstad NIBO

Matforsker Oddveig Storstad i NIBO mener sykdommer er uheldig for forbrukernes tillit til maten de spiser.

Foto: NRK

Høsten 2014 handlet det om antibiotika resistente bakterier i kyllinger.

Mat må gjennomstekes

– Vi hadde denne kyllingsaken og da gikk Mattilsynet ut med råd om hygiene. Vi må ta det på vår egen kjøkkenbenk og tenke mye mer hygiene. Ved god gjennomsteking skal det ikke være farlig å spise maten, sier Oddveig Storstad.

Hun sier at norsk landbruk er i en situasjon der de kan overvåke og ta opp kampen mot antibiotika resistente bakterier i svinebesetninger. Storstad viser til andre land som Nederland og Belgia der opptil 50 prosent av svinebesetningene er smittet.

Svineprodusent Frosta

Ti måneder etter at han bygde nytt grisehus på Frosta fikk svineprodusenten påvist MRSA. Nå er han i gang igjen.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Nytt grisehus

Svineprodusent Egil Minde på Frosta hadde investert i nytt grisehus bare ti måneder før besetningen ble smittet av LA-MRSA.

Han tapte en halv million kroner og vil ikke ha mer sykdom i svinebesetningen.

Han har også innført restriksjoner overfor sine innleide arbeider fra Øst-Europa på hva de kan og ikke kan. Om de reiser på ferie til heimlandet får de ikke besøke andre svinebesetninger.