– Lekeplasser fulle av miljøgifter

Gummimattene på mange lekeplasser kan være fulle av pcb, bly og andre miljøgifter, mener NGU-forsker.

Rolf Tore Ottesen

NGU-forsker Rolf Tore Ottesen mener mattene under lekeplassen er farlige.

Foto: Per Ivar Rognes / NRK

Det er mye mer miljøgifter i ditt nærmiljø enn du aner. Siden 80-tallet har man prøvd å minimere bruken av bly i hele verden. Men utviklingen har gått i motsatt retning.

Rolf Tore Ottesen, som er seniorforsker ved NGU, mener vi omgir oss med store mengder giftstoffer i resirkulert materiale.

Måleinstrument

Dette måleinstumentet fanger opp blant annet bly i mattene på lekeplassen

Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

– Verdens produksjon av bly har aldri vært større enn den er i dag. Dessuten har vi blitt flinke til å resirkulere bly slik at den totale mengden bly som er disponibel for nye produkter er enorm, sier Ottesen til Schrødingers Katt.

Myke miljøbomber

En av stedene hvor miljøgiftene samles er i myke matter på for eksempel lekeplasser.

De blir lagd av gamle bildekk, som blant annet inneholder bly.

– Det er en cocktail av miljøgifter. Det er påvist 60 ulike typer stoff i disse mattene, og den blandingen vet vi ingen ting om, sier Ottesen.

Normalt lager vi risikoanalyser av bly alene, eller PCB alene, men her er alle stoffene i en forferdelig stor mikset cocktail som vi ikke vet effekten av, sier Ottesen.

– Gjenvinner for mye

Han mener dette er et eksempel på at gjenvinning kan gå for langt.

– Her tar man et produkt som i utgangspunktet er fullt av miljøgifter, som disse dekkene. Så maler man dem opp til små gummigranulater og selger dem som et nytt veldig fint produkt. Men de har et nytt produkt som sannsynligvis har like mange farlige miljøgifter.

Klima og forurensningsdirektoratet skal nå se nærmere på om disse mattene kan være skadelig for miljø og helse.