– Legene svikter kolspasientene

Mestringskurs for kolspasienter må avlyses fordi fastlegene ikke informerer pasientene sine om tilbudet. Fysioterapeut og spesialist på kols, Øystein Bjørnes, mener dette viser at legene ikke gjør jobben sin.

Øystein Bjørnes

Fysioterapeut Øystein Bjørnes har spesialisert seg på KOLS-pasienter. Han mener fastlegene svikter KOLS-pasienter i Nord-Trøndelag etter at Sykehuset Levanger måtte avlyse et kurs for KOLS-pasienter på grunn av for få henvisninger fra fastleger.

Foto: Silje Kolaas / NRK

Kols-pasient

Nils Olufsen og Sverre Kirknes trener opp lungene for at kolsen ikke skal bli verre. Begge går i en egen kolsgruppe til fysioterapeut Øystein Bjørnes i Steinkjer.

Foto: Silje Kolaas / NRK

– Du må ha kunnskap om din egen sykdom for å takle en kolsdiagnose. Det er en vanskelig og alvorlig tilstand, sier fysioterapeut Øystein Bjørnes til NRK.

Levanger sykehus skulle etter planen gjennomføre et mestringskurs for pasienter med kols i august. Kuset ble avlyst på grunn av manglende påmelding og Bjørnes mener legene må ta noe av skylden.

– Så lenge en ikke klarer å fylle opp kurset som har 10–15 plasser, så gjør ikke legene jobben sin, sier Bjørnes.

Jobber med nytt tilbud

Avdelingssykepleier ved Levanger sykehus, Kristin Eggen, synes det er synd at de måtte avlyse.

– Vi undrer oss om hvorfor det er så få henvisninger til kurset, sier Eggen.

Mestringskurset ble annonsert i lokalavisene. Informasjon om kurset ble også sendt til fastlegene.

– Vi jobber nå med å få til et tilbud senere, forteller Eggen.

HØR RADIOSAK:

Uheldig tidspunkt

Børge Winther i Legeforeningen mener tidspunktet kan ha hatt innvirkning på den lave påmeldingen.

– Legene gjør så godt de kan, men det kan hende at tidspunktet for kurset var uheldig.

Nils Olufsen hadde meldt seg på mestringskurset etter å ha sett en annonse i avisa.

– Jeg prøvde å melde meg på i juni, men fikk avslag på grunn av for lite påmelding, forteller Olufsen. Han synes det er dårlig at kurset ikke blir gjennomført.