NRK Meny
Normal

– Lærerikt og inspirerande

Prosjektet «Menn i helse» rekrutterer menn til helsesektoren gjennom Nav og har frå starten av vore ei suksesshistorie.

Menn i helse

Prosjektet ' Menn i helse' rekrutterer menn til helsesektoren.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Børre Hansen

Helsefagstudent Børre Hansen tykkjer arbeidet er svært lærerikt.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Det er veldig lærerikt og inspirerande. Eg føler at eg hjelper nokon som treng det, seier helsefagstudent Børre Hansen.

Han har arbeidd i butikk, barnehage og vore på sjøen før han vart med i prosjektet.

Berekningar viser at Noreg i 2035 kjem til å mangle 57.000 helsefagarbeidarar. Prosjektet "Menn i helse" skal rekruttere helsefagarbeidarar gjennom Nav. Menn mellom 26 og 55 år får vere med i prosjektet. Nav gir dei moglegheit til å utdanne seg til helsefagarbeidarar og dei får økonomisk støtte til utdanninga. 150 menn prøver pleieyrket i Trøndelag gjennom dette prosjektet. Så langt har fråfallet vore minimalt.

Rekruttar

Rekruttering til prosjektet Menn i helse

29 menn hadde møtt opp for å ta del i prosjektet 'Menn i helse'.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Prosjektet har årlege inntak og Nav er i desse dagar ute etter nye menn som ønskjer å vere med. Målet på landsbasis er at 180 nye menn skal byrje på utdanninga gjennom Nav i 2015.

– Eg har draumejobben, seier fylkeskoordinator for Nord- Trøndelag " Menn i helse", Kirsten Ulriksen Skogseth.

Onsdag samla ho 29 nye menn i Levanger som ønskjer å ta fatt på utdanninga til helsefagarbeidar gjennom Nav.

Mangfald

Hans Bremer Mjeldal

– Det skapar betre kultur på arbeidsplassen med både kvinner og menn, seier avdelingsleiar ved Breidablikktunet sjukeheim Hans Bremer Mejdal.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Hans Bremer Mejdal er avdelingsleiar ved Breidablikktunet sjukeheim i Levanger kommune i Nord-Trøndelag. Han seier det er positivt både for pasientar og for arbeidsmiljøet med fleire menn i helsefagarbeidar-yrket.

– Me får eit heilt anna mangfald på pleie-sida når me får menn på arbeidsplassen. Det er jo ikkje berre damer som bur på Breidablikktunet, seier han.

– Me får også ein heilt anna kultur på arbeidsplassen. Det blir trivelegare å vere på jobb med både kvinner og menn, held han fram.

Ny kvardag

Helsefagstudentane i prosjektet tilrår andre men å prøve.

– Dette er ein kvardag som mange ikkje veit kva er for noko. Hadde eg berre visst skulle eg ha gjort dette for mange år sidan, seier helsefagstudent Børre Hansen.

Video fra Trøndelag

Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.