– Kvinner som skal føde blir usikre

Jordmorforeningen går sterkt imot forslaget om å legge ned fødeavdelingen ved Orkdal sjukehus.

Gravid

– En nedleggelse i Orkdal vil gjøre fødende kvinner bekymret, sier Tone Selmer-Olsen i Jordmorforeningen.

Foto: Maria Elsness

Fredag behandler styret ved St.Olavs Hospital forslaget om å legge ned fødeavdelingen ved Orkdal Sjukehus.

Dersom avdelingen blir lagt ned, må alle førstegangsfødende og fødende som trenger ekstra hjelp reise til St. Olavs hospital.

– Jeg tror det skaper ganske mye usikkerhet blant førstegangsfødende, som ikke vet hvordan dette kommer til å bli, sier fylkesleder i Den norske jordmorforening i Sør-Trøndelag, Tone Selmer-Olsen.

Orkdal sjukehus

Orkdal sjukehus.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

– Vil skape bekymring

Selmer-Olsen mener en nedleggelse ikke minst vil skape usikkerhet blant de som har født tidligere, og som kanskje vet at det går forholdsvis raskt når de er i fødsel.

– Kvinnene kan bli bekymret for om de skal rekke fram, og om de vil få den hjelpen de trenger. Kanskje må de ta inn på hotell i forkant for å kunne være nær fødestedet. Det tror jeg nok vil få større konsekvenser enn man tror.

Hun mener fødetilbudet for kvinner i hele Sør-Trøndelag vil bli forverret dersom fødeavdelingen ved Orkdal sjukehus blir nedlagt.

– Vi tror ganske bestemt at økt press på avdelingen i Trondheim vil føre til gradvis kortere liggetid på barsel. Det er ikke opprettet flere jordmorstillinger i omkringliggende kommuner for å ta seg av kvinner og barn som blir sendt tidlig hjem.

Ifølge Selmer-Olsen vil det bli et gap mellom den perioden kvinnene er på fødeavdelingen og før de får hjemmebesøk av helsesøster.

– Tilbudet blir bedre

Styreleder ved St. Olavs Hospital, Milian Myraunet, sier at forslaget om å flytte avdelingen er gjort for å få et enda bedre tilbud særlig i de tilfeller hvor det er snakk om kritiske fødsler.

– Det er jo allerede opprettet gode støttetiltak for fødende i fylket, med følgetjeneste og jordmortjenste i kommunene. Både nå og i framtiden vil fødetilbudet være trygt i hele regionen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.