Hopp til innhold

– Mange kommuner er ekstremt desperate

Etter Adecco-skandalene er alle opptatt av å følge arbeidsmiljøloven. Det kan skape krise i eldreomsorgen mange steder i sommer.

Eldreomsorg (illustrasjon)

Mange kommuner sliter med å fylle vaktlistene i sommer (Illustrasjonsbilde).

Foto: Colour Box

Etter Adecco-skandalen i fjor tør ingen bryte arbeidsmiljøloven lenger.

Det skaper store utfordringer for mange kommuner, særlig i distriktene. Lyser ut samme stilling flere ganger.

Lyser ut samme stilling flere ganger

I Nærøy kommune i Nord-Trøndelag mangler de 40 vikarer for å få kabalen til å gå opp. De er ikke alene.

– Flere kommuner i Nord-Trøndelag sliter med å få tak i nok vikarer. De lyser ofte ut sommervikariater flere ganger, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørn Magne Lyngstad i NAV Nord-Trøndelag til NRK.no.

I Hammerfest kontaktet kommunen de tre bemanningsbyråene de har avtale med om å fylle 20 vikarstillinger gjennom sommeren. De tre selskapene klarte bare å bemanne halvparten.

6.100 sommerjobber

Hammerfest og Nærøy er ikke alene om å jakte på helsevikarer. I løpet av årets fire første måneder har NAV registrert 6.100 feriejobber innen helse, pleie og omsorg.

– Ingen andre yrker har etterlyst så mange ferievikarer gjennom Nav, opplyser pressekontakt Åste Dahle Sundet i NAV til NRK.

Åste Dahle Sundet sier at mange sommerjobber aldri blir utlyst, men går gjennom familie, venner og bekjente.

– Det reelle antallet er nok derfor en god del høyere.

200.000 skal ha ferie

Norsk sykepleierforbund har 90.000 medlemmer. Legger vi til Fagforbundets godt og 110.000 yrkesaktive medlemmer i helsesektoren blir antallet helsearbeidere som skal ut i sommerfeire 190.000.

Selv om over halvparten av helsearbeiderne er ansatt i deltidsstillinger, så jobber veldig mange av dem mye mer enn det stillingsbrøken skulle tilsi. Mange har i praksis fulle stillinger hele året.

Ferieloven sikrer alle minst 18 virkedager ferie i tidsrommet 1. juni til 30. september. Dermed må helsevikarene ideelt sett dekke opp minst 3,4 millioner feriedager i sommer.

150.000 vikarer

Dette arbeidet skal utføres av et vikarkorps som selv ønsker å ta sommerferie. En vikar ønsker sjelden å arbeide mer enn fire uker, får vi opplyst i bemanningsbaransjen.

I sum betyr dette at det Helse-Norge trenger godt over 150.000 vikarer i sommer, dersom samme arbeidsmengde skal utføres om sommerene som resten i året.

En del sykehus reduserer aktiviteten om sommeren, men det blir ikke færre pleietrengende i kommunene når Reiseradioen tar over for Nitimen.

Høysesong for vikarbyråene

Når kommunene sliter med å få tak i fagfolk merkes det hos de private vikarbyråene.

Bemanningsselskapet Konstali Helsenor opplever større etterspørsel etter sykepleiere og vikarer, til tross for at flere store kommuner som Oslo, Trondheim og Kristiansand har sagt opp sine avtaler med selskapet.

– I tillegg er sommerbookingen enda større enn den var i fjor, sier daglig leder Svein Konstali i Kosntali Helsenor AS.

Svein Konstali

Daglig leder Svein Konstali i bemanningsselskapet Konstali Helsenor AS sier kommunene allerede har bestilt flere vikarer til sommeren enn selskapet leide ut i fjor sommer.

Foto: NRK
Kristian Monsen Aune er daglig leder for Ambia Helse.

Kristian Monsen Aune er daglig leder for Ambia Helse sier han får mange telefoner fra desperate enhetsledere som ternger somemrvikarer.

Foto: Siv Dolmen / Ambio Helse / NRK
Helge Garåsen

Kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim har fått påløegg fra politikerne om å ikke ha ett eneste planlagt brudd på arbeidsmiljøloven i sommer.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

– Desperate kommuner

Bemanningsselskapet Ambio Helse har 300 - 400 vikarer i drift gjennom sommeren. I mai er tallet bare 100.

– Kommunene er ekstremt desperate nå som det nærmer seg sommer. Mange enhetseldere er under voldsomt press grunnet stort vikarbehov, sier daglig leder Kristian Monsen Aune i bemanningsselskapet Ambio Helse.

– En leder for en stor hjemmetjeneste ringte oss etter å ha oppdaget at han en lørdag til sommeren manglet 20 personer – og det kun på dagvakten. I tillegg manglet de folk på kveld og natt.

90 prosent svensker

Innstrammingene i hvor mye utenlandske vikarer har anledning til å arbeide når de er i Norge har allerede fått konsekvenser.

– 90 prosent av våre sykepleiervikarer er svenske. De ønsker å arbeide mer enn 37,5 timer i uka, sier daglig leder for Xtra personell Care Per Christian Johansen.

Hans selskap skal forsyne Kommune-Norge med 400 helsevikarer hver uke i sommer.

Vurderer å bli hjemme

– De svenske sykepleierne bruker av sin oppsparte ferie hjemme i Sverige for å arbeide i Norge. Nå opplever vi at flere teller på knappene for om de skal jobbe i Norge eller la være.

Vikarene reiser bort fra familie og venner for å jobbe og tjene penger. Da ønsker de ikke å ha mye fritid, ifølge Per Christian Johansen.

– Det er dyrt å ha fritid i Norge. Det blir en vurdering for den enkelte.

Fra versting til best i klassen

Tirsdag 4. mai gjennomførte kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune møter med alle sine noenogseksti enhetsledere i kommunen. Administrasjonen gikk gjennom regelverket i detalj.

– Her skal vi ikke ha ett eneste planlagt brudd på arbeidsmiljøloven i sommer, var budskapet, sier Helge Garåsen til NRK.

Bakgrunnen er at Trondheim kommune i fjor sommer lot innleide vikarer fra private bemanningsbyråer jobbe opp mot 58,5 timer per uke for å dekke opp hullene på enhetsledernes vaktplaner.

Ifølge kommunens egne revisjon brøt kommunens egne helsearbeidere arbeidsmiljøloven 26.000 ganger i 2010.

– Ikke til å unngå

Garåsen lover ikke plettfri vandel, men alt skal gjøres for at kommunen skal holde seg på den smale sti.

– Det vil av og til dukke opp uforutsette forhold som fører til at vi må bryte arbeidsmiljøloven. For eksempel om en enhetsleder får inn flere sykemeldinger på kort varsel. Vi kan ikke gardere oss hundre prosent, forklarer Helge Garåsen.

Rekrutterer egne vikarer

Ennå er det for tidlig for Helge Garåsen å si om Trondheim klarer å fylle opp sommerturnusene med egne vikarer.

– Vi holder på å ansette vikarer for fullt, etter at vi gikk ut med tilbudet i stor stil i februar. Enkelte stillinger har vi hatt opp til 70-80 søkere til, sier Helge Garåsen.

Den økte satsingen på rekruttering måtte kommunen gjennomføre for å dekke opp for fraværet av avtalen med bemanningsselskapet Konsali Helsenor. Denne avtalen sa kommunen opp i vår etter at NRK avdekket omfattende brudd på arbeidsmiljøloven.

I fjor reddet Helsenor sommerne for mange enhetsledere i Trondheim.

Senere har det blitt oppdaget tilsvarende overtramp fra konkurrenten Xtra Personell Care i Trondheim.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Eldre kvinne på sykehjem

Ifølge daglig leder for Xtra personell Care Per Christian Johansen teller mange svenske sykepleiere på knappene om de skal jobbe i Norge sin egen ferie, fordi de får jobbe for få timer mens de er her.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Enhetslederne tar støyten

I de fleste kommuner er ansvaret for å fylle opp vaktplanene delegert ned til hver enkelt enhetsleder. Først når lederne står der uten noen til å ta vaktene kontakter de et bemanningsselskap.

Dermed har ingen oversikten.

– Det er nødt til å bli slik at man ikke kan dekke alle behov med vikarer, spår Per Christian Johansen i Xtra personell Care.

Han forventer at det blir et stort press i kommunene.

– Hva gjør man når man står der og mangler en sykepleier på et sykehjem?

Storbyene klarer seg best

Verken Bergen, Oslo eller Trondheim regner med å få problemer med å fylle opp ferieturnusen til sommeren. Vikarbyråene skal bare brukes unntaksvis.

– Det blir spennende å se hvordan Helse-Norge kommer ut totalt sett i sommer. Det er en utfordring i Helse-Norge å få nok hender, sier Per Christian Johansen i Xtra personell Care.

– Ti år frem i tid har vi gigautfordringer.

Nasjonalt problem

I kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS har de i flere år vært klar over bemanningskrisa i helsevesenet.

Der har de i fire år kjørt kampanjer for å få flere til å velge å utdanne seg som helsefagarbeider, noe man blir etter to år på videregående skole og to års læretid.

– De neste åra kommer kommunene til å trenge 4.500 nye helsefagarbeidere hvert år. Men vi klarer bare å utdanne 1500 hvert år, sier områdedirektør Per Kristian Sundnes i KS.

Si din mening!

Hvordan opplever du bemanningen i kommunene i helse og omsorg? Hvordan blir pleietilbudet i sommer for din mor eller far?

Skriv din SAKLIGE mening i kommentarfeltet, eller tips oss på trondelag@nrk.no.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.