Normal

– Kommunene kan ikke forvente kraftpenger

Blir trøndelagsfylkene slått sammen, vil eierskapet i NTE gå over til de nordtrønderske kommunene. Men til tross for verdier på 10 milliarder kroner, bør ikke kommunene forvente utbytte fra selskapet på mange år.

Follafoss

NTEs kraftstasjon Follafoss

Foto: Espen Sandmo/NRK

Det er styreleder i NTE, Bjørnar Skjevik, som sier dette til NRK Trøndelag.

Han reiser for tida rundt i de nordtrønderske kommunene med dette budskapet.

Utfordringer i NTE

NTE er verdsatt til omtrent ti milliarder kroner, og har de siste åra vært eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Selskapet har vært en pengemaskin for fylkeskommunen, men slik behøver det ikke bli i åra som kommer, sier styreleder Bjørnar Skjevik.

– NTE står foran store innvesteringer, og vi bør ikke låne mer enn vi allerede har gjort. Da blir den eneste måten vi kan skaffe kapital på, at eierne avstår fra utbytte.

Sammenslåing

NTE

NTEs administrasjonsbygg i Steinkjer.

Foto: Karin Jegtvik

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, og fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik, presenterte onsdag planene for sammenslåing av de to fylkene.

Og det er disse planene som har aktualisert spørsmålene rundt NTE. For Nord-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt at hvis trøndelagsfylkene slås sammen, skal eierskapet i NTE fordeles på kommunen i nordfylket før sammenslåinga blir gjennomført.

Dermed går også startskuddet for en diskusjon om kraftverdier for 10 milliarder kroner.

For hvor mye av NTE skal hver enkelt nordtrønder-kommune eie?

Ulike modeller

NTE
Foto: NTE

Skal eierandelene fordeles etter hvor kraftproduksjonen foregår? Skal man fordele etter folketall, eller etter hvor NTE-kundene bor?

Det er laget modeller som forteller at det blir svært store utslag for kommunene alt etter hvilken modell som velges.

Store utslag

Kommunevåpen Meråker

Kommunevåpen Meråker

Som et eksempel kan vi se på kraftkommunen Meråker.

Hvis Meråker skal få eierandel basert på folketallet, vil eierandelen bli på 1,88 %. Hvis man derimot legger kraftproduksjonen til grunn, vil eierandelen bli 19,71 %. Det er en forskjell på ca 1,8 milliarder!

Hvis man velger en modell der alle kommunene i fylket får like mye, uavhengig av folketall og kraftproduksjon, vil eierandelen bli 4,35 %

Uansett er det store beløp det dreier seg om, når en tenker på at totalen er 10 milliarder kroner.

Vil ha et selskap å forholde seg til

Fra styrelederen i NTE, Bjørnar Skjevik, er budskapet uansett klart. Han ønsker at eierne er forsiktige med å ta ut utbytte de nærmeste åra.

Han ønsker også at kommunene ser på organiseringa hvis det er de som blir eierne.

– Blir vi eid av 23 kommuner, ønsker vi at kommunene lager et selskap som vi kan forholde oss til. Det må ikke bli slik at vi må avklare alle spørsmål med 23 forskjellige hver gang, sier Skjevik.

Det er fylkestinget i Nord-Trøndelag som til slutt skal bestemme hvor stor eierandel hver enkelt kommune ender opp med, hvis det blir en fylkessammenslåing.

HVis trøndelagsfylkene slås sammen, skal NTE-milliardene deles på alle nordtrønderkommunene.

Bjørnar Skjevik om NTE i et sammenslått Trøndelag.