– Kommunene har ikke nok kunnskap

87 kommuner har i dag fått klarsignal fra regjeringen om å anlegge snøskuterløyper i en prøveperiode. Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark, mener kommunene ikke har nok kunnskap til å legge løypene.

Snøskuterløype

Flere kommuner i Norge har i dag fått klarsignal fra regjeringen om å legge snøskuterløyper. Det blir derfor den siste skuterfrie påska for mange.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

I år blir den siste snøskuterfrie påsken for mange kommuner. Snakk om dårlig påskehilsen, sier Naturvernforbundet.

Generalsekretær Maren Esmark, forteller at motorferdselloven forbyr motorisert ferdsel i utmark, med mindre de har tillatelse.

Maren Esmark

Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark.

Foto: Naturvernforbundet

– Formålet med motorferdselloven er å ivareta det stille friluftslivet og sårbar natur, derfor har man ikke tillatt rekreasjonskjøring før, bare nyttekjøring, sier Esmark.

Begrensede muligheter

Esmark mener en snøskuter kan forstyrre blant annet rovfugl som ligger og hekker, vilt som har yngel-områdene sine og friluftslivet generelt.

Ola Røtvei

Ordfører i Oppdal kommune, Ola Røtvei.

Foto: Oppdal kommune

– Mange av kommunene har ikke nødvendig kunnskap om hvor sårbar naturen er, og derfor hvor de skal legge snøskuterløypene, sier Esmark.

Ola Røtvei, ordfører i Oppdal kommune, representerer en av kommunene som nå kan lage egne snøskuterløyper.

– Det er jo kommunene som driver med arealplanlegging og her i Oppdal har vi registrert gode naturvernverdier, det er et krav vi har, sier Røtvei.

– Avviser du alle innvendingene fra Naturvernforbundet?

– Nei, det gjør jeg ikke, men vi kommer til å legge dette inn i arealplanene til kommunen og da skal vi unngå verneområdene, viktige friluftsområder, hytteområder og viltområder. Det er derfor begrensede muligheter for å legge slike løyper, selv i Oppdal, sier Røtvei.

Oppdal kommune har nå vedtatt forskriften, men kan også behandle private reguleringsplaner som går på snøskuterkjøring på avgrenset område.