– Jubler over ny godsterminal

Regjeringa har bestemt at en ny godsterminal skal plasseres sør for Trondheim etter flere tiår med diskusjoner om plasseringa.

Ny godsterminal

– Nå har jeg lyst til å slippe jubelen løs. Dette er viktig for byen og Trøndelag, sier Linda Hofstad Helleland fra Høyre. Her sammen med fra venstre Sivert Bjørnstad fra Frp og statssekretær John-Ragnar Aarseth på godsterminalen på Brattøra i Trondheim.

Foto: Stein Roar Leite/NRK

Stortingsrepresentantene Linda Hofstad Helleland fra Høyre og Sivert Bjørnstad fra Frp er glade for beslutningen som ble offentliggjort fredag formiddag.

– Dette er en viktig prinsippavklaring etter 30 år med krangling og diskusjoner mellom ulike partier og ulike grupper, sier Bjørnstad.

Beslutningen får stor betydning for Trondheim. Dagens godsterminal har altfor liten kapasitet og er plassert i sentrumsområdet ved sentralbanestasjonen.

– Vi ser ingen grunn til å vente til 2015, slik det var lagt opp til fra den forrige regjeringa, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i Mo i Rana

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier det har vært viktig for regjeringa å ta en rask beslutning.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Rask beslutning

– En rask beslutning er viktig både for byutviklingen i Trondheim og for å nå ambisjonen om å frakte mer gods på jernbane, sier Ketil Solvik-Olsen.

– Trondheim vil få frigjort store sentrumsnære arealer, mens godsterminalen med ny plassering vil få større muligheter til å utvide og effektivisere virksomheten, sier Solvik-Olsen.

Ny godsterminal

– Et samlet næringsliv og ikke minst de faglige tilrådingene gjør at en ny godsterminal bør ligge sør for Trondheim. Det er sørfra det aller meste av godset kommer fra, sier statssekretær John-Ragnar Aarseth i samferdselsdepartementet.

Regjeringa har ikke avgjort om den nye godsterminalen skal legges på Søberg i Melhus eller Torgård på Heimdal i Trondheim.

Sigmund Gråbak

Varaordfører i Melhus, Sigmund Gråbak fra Høyre, mener det er bra at en ny godsterminal legges sør for Trondheim.

Foto: Grete Thobroe / NRK

– Dette er ennå ikke bestemt. Dette er to kandidater som Jernbaneverket skal se nærmere på sammen med vegvesenet og havneaktører i 2014, sier han.

– Betyr dette at sjøtransporten skal gå over Orkanger?

– Det er det en planlegger for her, men det er en del av prosessen som vi skal gå videre med i 2014, sier Aarseth.

Jubler

Dagens godsterminal på Brattøra, like ved sentralbanestasjonen i Trondheim, er snart for liten. Med fortsatt vekst i godstrafikken forventes det at kapasitetsgrensa er nådd i 2020.

– Jeg har lyst til å slippe jubelen løs. Dette er så viktig for byen og for Trøndelag at vi får frigjort den beste tomta i byen, sier Linda Hofstad Helleland, leder av transportkomiteen på Stortinget.

Protest mot godsterminal på Søberg

Enkelte viser at de ikke vil ha godsterminal på dyrka mark på Søberg på Melhus.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

– Samtidig er mange glade innenfor næringslivet. Mange kan nå etablere seg sør for byen og utvikle sine næringsaktiviteter videre, sier Hofstad Helleland.

Delte meninger

– Jeg er glad for at regjeringa har satt fortgang i en sak som har stått i stampe i mange tiår, og det er bra at terminalen plasseres sør for Trondheim, sier varaordfører i Melhus, Sigmund Gråbak.

Han sier det er omstridt om en ny godsterminal skal legges til Søberg på Melhus på grunn av både dyrka mark og støy.

– Hvor innstilt er du på at det blir en ny godsterminal på Melhus?

– Jeg vil avvente den utredninga som skal foregå i 2014 og ta det opp i partiet før vi går for Søberg eller Torgård, sier varaordføreren fra Høyre.

Torsdag i neste uke skal næringsforeninga i Melhus på studietur til Stavanger for å se på den nye godsterminalen der.

Forholdene for godstransporten kan bli uholdbare i Trøndelag dersom avgjørelsen om ny terminal blir utsatt. Det mener godstransportører, som allerede sliter med altfor trange forhold på Brattøra i Trondheim.

Slik ser det ut på godsterminalen i dag