– Jenter blir stemplet som «horer»

Mange elever på videregående skoler kalles hore, rundbrenner, fitte eller kuk.

mobbing i skolen

Mange elever blir trakassert i videregående skoler.

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix

Mons Bendixen

førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim, Mons Bendixen, mener det er omfattende trakassering i videregående skoler.

Foto: Hege Tøndel Jonli / NRK

– Det er omfattende trakassering blant elever i videregående skole. Mer enn halvparten av elevene sier at de har blitt utsatt for verbal og direkte trakassering med ord og uttrykk som går på seksuell legning, utseende og annet, forteller førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim, Mons Bendixen.

Tallene kommer fra en ny forskningsrapport gjort av psykologisk institutt ved NTNU på oppdrag av fylkeskommunen i Sør-Trøndelag. Forskningen er gjort med elever fra 16 til 19 år.

– Vi har spurt om nedsettende ord og uttrykk. Jeg vet ikke om det egner seg på trykk, men noen har blitt kalt fittehull, kuk, hestekuk og annet. De har rapportert om det når det har vært uønsket og krenkende, sier Bendixen.

Gutter trakasserer mest

Det er like vanlig blant gutter og jenter å bli trakassert, men tallene viser at det er flest gutter som trakasserer. 1713 har svart på den nettbaserte undersøkelsen.

– Vi opplever en mer skjult mobbing. Vi trakasseres med at jenter blir stemplet som horer og at guttene blir stemplet som «playere», sier en elev ved Trondheim katedralskole.

Totalt sier 55 av jentene og 56 prosent av guttene at de har blitt trakassert av jevnaldrende gutt. Antallet som har blitt trakassert av jenter er noe lavere.

– Folk bør tenke over hva de sier, sier en annen elev på skolen.

– Et samfunnsproblem

Randi Kristin Svarva er seniorrådgiver i Sør-Trøndelag fylkeskommune og prosjektleder for handlingsplanen mot seksuelle trakassering i skolen. Hun er sjokkert over tallene.

– Sånn som vi tenker det, oppfatter vi dette som et signal på et stort samfunnsproblem.

Nå mener hun skolene selv må ta grep for å bedre situasjonen.

– Det er et varsle til oss at vi er nødt til å ha fokus på dette. Vi er bekymret hvilke konsekvenser dette kan ha for frafall i videregående opplæring.