NRK Meny
Normal

– Jeg kjenner ikke igjen barnet mitt

En elev på en trondheimsskole ble pålagt flyttet ut av klassen av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Moren til barnet reagerer kraftig på behandlingen de har fått og har sendt klage til Fylkesmannen.

Klagebrevet en mor sendte til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

I klagebrevet skriver moren blant annet at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ikke har hørt på henne en eneste gang i saken som endte med at Fylkesmannen påla Trondheim kommune å flytte barnet hennes ut av en klasse på en skole.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Barnet mitt er beskrevet som en voldsutøver av Fylkesmannen, sier moren til NRK.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag krevde at skolen flyttet barnet ut av klassen. Begrunnelsen er to voldsepisoder som skal ha skjedd i 2014.

Skolen svarte på pålegget med å omorganisere klassetrinnet. Tiltaket ble iverksatt fra nyttår.

– Ikke hørt

Moren klaget på pålegget i november. Fylkesmannen avviste klagen.

Denne uka sendte hun ny klage på behandlingen fra Fylkesmannen. Dersom de avviser den, skal klagen behandles hos Utdanningsdirektoratet.

– Jeg er ikke blitt hørt en eneste gang. Fylkesmannen har aldri vært i dialog med meg for å få min versjon. Nå kan jeg ikke sitte med lua i hånda lenger.

Moren skriver følgende i klagen:

«Jeg vil begrunne min klage på avvisningsvedtaket fordi jeg ikke på noe tidspunkt i denne saken har blitt hørt av Fylkesmannen. (...) Jeg blir usikker på Fylkesmannens håndtering av saken, da den bygger på ensidig informasjon om situasjonen».

– Lytter ikke

Barnet hennes har hatt det vanskelig i barneårene, noe som resulterte i utagerende atferd frem til de fikk hjelp i 2014. Moren sier at hun aldri har nektet for dette, og at hun hele tiden har vært åpen for dialog. Hun forteller at barnet ble lei seg etter den siste hendelsen, og ba om unnskyldning flere ganger.

– Barnet mitt slo det andre barnet med flat hånd, etter å ha overreagert i en situasjon. Barnet mitt forsto med en gang at det ikke var greit, og sa unnskyld.

I klagen uttrykker hun bekymring for at Fylkesmannen ikke lytter til fagfolkene som har jobbet med saken. Skolen skal ha gjort flere tiltak før Fylkesmannen påla flytting.

«Alle faglige instanser har beskrevet tiltakene som virkningsfulle. Kan Fylkesmannen fatte vedtak uten å ta hensyn til de faglige vurderingene som er gjort?»

Skjuler

Skolen tok barnet ut av klassen i situasjoner da følelsene tok overhånd i 2014.

– Resultatene er svært gode, og vi har hatt et positivt år – helt til dette skjedde. Jeg er redd barnet mitt får traumer igjen.

Lasse Arntsen

Lasse Arntsen, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen, bekrefter å ha mottatt klagen. Han ønsker ikke å kommentere den.

Foto: Morten Andersen / NRK

Moren har gjort alt i sin makt for å skåne barnet fra saken.

– Det har vært mange tårer, frustrasjon og fortvilelse for å holde dette skjult.

Mottatt

Lasse Arntsen, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen, bekrefter å ha mottatt klagen:

– Jeg ønsker ikke å kommentere klagen. Vi behandler den på lik linje med andre klager.

Til morens uttalelse om at hun ikke har blitt hørt, svarer Arntsen:

– Det vil vi ta stilling til i behandlingen av klagesaken.