– Ikke godt nok, verken på vei eller bane

Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag er skuffet over samferdselsdelen av statsbudsjettet. Han er redd fylkeskommunen nå må betale for rassikring i Åfjord og Roan.

Steinras i Roan

RASUTSATT: Dette raset sperrer fylkesvei 14 ved Hellfjord i Roan i 2013. Både Roan og Åfjord er kommuner utsatt for ras.

Foto: Joar Hauknes / Roan kommune

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Sør-Trøndelag understreker at han bare har sett på budsjettet i kort tid, men er likevel skuffet:

– Det regjeringen legger frem er skuffende, sett opp mot signalene vi har mottatt i forkant. Det er ikke godt nok, verken på vei eller bane, sier Mjøen.

– Jeg hadde nok forventet at vi skulle få noe større uttelling på en del av de gode og gryteklare prosjektene vi har, forklarer han.

– Vil vekke sterke reaksjoner

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.

– Det regjeringen legger frem er skuffende, sett opp mot signalene vi har mottatt i forkant, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Sør-Trøndelag.

Foto: Stein Roar Leite

Han reagerer på at det ikke har kommet penger til å ta igjen etterslepet som oppsto ved bevilgningene i år for veiprosjektet E6 Sentervegen - Jagtøyen, sørover ut fra Trondheim:

– Der hadde vi forventet at det kom 200 millioner kroner, men det kommer 150 millioner kroner. Det er 50 millioner for lite for å ta igjen etterslepet, mener Mjøen.

Han tror folk i kommunene rundt Trondheim blir skuffet nå:

– I omlandskommunene til Trondheim tror jeg reaksjonene kommer til å bli svært sterke. Bompengene kommer stadig inn i dette prosjektet, men Staten følger ikke opp med sine bevilgninger som de selv har fastsatt.

Rassikring

Mjøen mener også at Sør-Trøndelag har fått lite til rassikring:

– Vi får refundert en del midler som vi har forskuttert tidligere, men ingen midler til nye prosjekter, sier Mjøen.

– Det betyr at vi må se på de fylkeskommunale budsjettene, om vi har mulighet til å forskuttere noe videre, sier Mjøen.

På spørsmål om folk i Roan og Åfjord dermed må vente på rassikring i mange år, svarer han slik:

Karin Bjørkhaug

– Det rammer noen kommuner hos oss alvorlig. Vi har noen reelle utfordringer for relativt små kommuner, sier Karin Bjørkhaug (KrF), leder av Samferdselskomitéen i Sør-Trøndelag fylkeskommune om mangel på penger til rassikring i Roan og Åfjord.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

– Vi får se hvordan vi legger opp dette nå frem mot budsjettet som vi skal legge frem om 14 dager for fylkespolitikerne.

– Rammer noen kommuner alvorlig

– Det rammer noen kommuner hos oss alvorlig. Vi har noen reelle utfordringer for relativt små kommuner. Men det er kjempeviktig for dem, sett opp mot næringsutvikling og bosetting, sier Karin Bjørkhaug (KrF), leder av samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune til NRK.

– Vi kommer ingen vei med prosjektene. Vi har forsøkt å gjøre en god jobb sammen med disse kommunene om å være klare, slik at vi skulle være på plass hvis det kom midler. Derfor er det selvfølgelig skuffende at Sør-Trøndelag ikke er tilgodesett med noen nye midler, legger hun til.

Regjeringen foreslår at det settes av penger til elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, men pengene kommer fra en pott på 309 millioner kroner til «annen planlegging» på jernbanefeltet. Dette forundrer Mjøen:

– Nå er det en generell omtale av dette prosjektet, og det holder etter mitt syn ikke, fastslår fylkesrådmannen.