– Her kan Posten fylle gass på bilene

Posten vil gjøre som gassbussene i Trondheim og ta i bruk drivstoff som gir null utslipp. Nå får de tilbud om å bruke den ene fyllestasjonen som finnes for biogass i Trondheim.

Posten på fyllestasjonsjon på Sorgenfri

FÅR BRUKE FYLLESTASJON: Posten vurderer å kjøpe varebiler som tankes med CO₂ fri biogass. Nå får de lovnader om å bruke dette fylleanlegget for biogass på Sorgenfri i Trondheim.

Foto: Stein Roar Leite/NRK

Det er leder i samferdselskomiteen i fylkestinget i Sør-Trøndelag, Karin B. Bjørkhaug fra KrF, som nå tilbyr Posten å bruke fyllestasjonen på Sorgenfri i Trondheim.

Den brukes i dag av Nettbuss.

Posten vurderer å kjøpe nye klimabiler som bruker det CO₂-frie drivstoffet biogass.

I Norge er det i dag bare ti fyllestasjoner for biogass, det er alt for lite mener miljøorganisasjonen Zero.

Karin Bjørkhaug

TILBYR POSTEN GASS: Leder i samferdselskomiteen i fylkestinget i Sør-Trøndelag, Karin B. Bjørkhaug, tilbyr Posten å fylle gass på den eneste fyllestasjonen som finnes for biogass i Trondheim.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Positivt at Posten vil fylle gass

– Hvis vi får til en avtale med Nettbuss som driver stasjonen og fylkeskommunen som eier anlegget, så kan også Posten bruke fyllestasjonen. Det vil være postitv hvis flere aktører kan bruke drivstoffet, og det vi få ned klimautslippene, sier Bjørkhaug.

Fylkeskommunene har 218 gassbusser i Trondheim, mange av dem går ennå på naturgass.

– Vi har et ønske om at flere busser kommer over på biogass i alle fall fra det nye anbudet som gjelder fra 2018.

Anders Stenseth i Posten Midt-Norge

VIL FÅ NED KLIMAUTSLIPPENE: Seniorrådgiver i Posten Midt-Norge, Anders Stenseth, forteller at de har 70 elbiler i Trondheim. Nå kan biogass bli det neste på varebiler og lastebiler.

Foto: Stein Roar Leite/NRK

Kan bli flere fyllestasjoner

Hun sier Sør-Trøndelag fylkeskommune vurderer å bygge flere fyllestasjoner for biogass.

– Det vil være smart å legge til rette for at også andre, spesielt store aktører, kan bruke fyllestasjonene. Tilgjengelighet kan bety at flere går over til det utslippsfrie drivstoffet. Det vil både Trondheim og Sør-Trøndelag ha god nytte av, sier Bjørkhaug.

Hun er glad for at det nå bygges en ny biogassfabrikk på Skogn som bedrer tilgangen på drivstoffet.

Grønt skifte for Posten

Posten vurderer i første omgang å kjøpe fire nye varebiler som bruker biogass i Trondheim. Til sammen har Posten 100 kjøretøy som bruker biogass i Norge, de fleste i Oslo. Posten har også 1000 elkjøretøy.

– Vi er ivrige og vil bidra til å få ned utslippene og få et grønt skifte, sier seniorrådgiver i Posten Midt-Norge, Anders Stenseth.

Fyllestasjon for biogass i Trondheim

EN AV 10 FYLLESTASJONER FOR BIOGASS: Det er for få fyllestasjoner for biogass i Norge, mener miljøorganisasjonen Zero. Dette er en av dem, fyllestasjonen til Nettbuss i Trondheim.

Foto: Stein Roar Leite/NRK