– Helsa mi var god

En ny forskningsrapport fra Fafo viser at opphold i mottak oppleves svært belastende.
Om lag 1500 personer har nå brukt mer enn fem år av livet sitt i norske mottak.

Moaid Hassan

Moaid Hassan har snart bodd 9 år i asylmottak. Han har ikke hørt fra UDI siden 2011.

Foto: Kjartan Trana

Moaid Hassan fra Irak har snart bodd ni år i asylmottak. Først over tre og et halvt år i Trondheim, de siste fem årene i Namsos. Men Hassans historie er ikke så uvanlig.

UDI forteller at hundrevis av personer har ventet i årevis i norske mottak.

  • 962 personer har ventet mellom 5–7 år.
  • 490 personer har ventet i 7–10 år.
  • 110 personer har ventet i mer enn 10 år.

– Man kan bli gal

Moaid Hassan har ikke hørt noe fra norske myndigheter siden 2011. Da skulle han etter planen sendes tilbake til Irak, men for to år siden fikk han beskjed om at det ikke var trygt nok.

Moaid Hassan

Moaid Hassan har bodd på dette rommet de siste fem årene. Rommet deler han med en annen.

Foto: Kjartan Trana

– Jeg kan ikke gå tilbake til Irak, eller til et annet land, fordi jeg har fingeravtrykkene mine registrert i Norge, sier Hassan.

Flere av personene NRK møter på mottaket i Namsos har bodd der i flere år.

– Hvis man bare sitter på en plass og tenker og tenker, uten å gjøre noen ting, kan man bli gal, forteller en annen av beboerne, som selv har sju års erfaring.

Helseskadelig

Faforapporten viser at de som har sittet lenge på mottak kan ha fått helseskader som gjør det vanskelig å bli integrert. De kan også ha blitt demotivert som følge av lang pasifisering.

– Helsa mi var god, men nå har jeg problemer med magen og har fått problemer med øynene, sier Hassan.

Moaid Hassan

Moaid Hassan lever på 1800 kroner i måneden.

Foto: Kjartan Trana

Rapporten viser at mange flyktninger opplever lang ventetid som svært belastende. Også personer uten fysiske eller psykiske helseproblemer kan oppleve ventetiden som krevende. Rapporten viser også til at faktorer som aktivitetstilbud, norskopplæring og tilgang til helsetjenester har stor betydning.

Reiste til Oslo for å få svar

Jehad Marouf ble så frustrert av å vente at han dro til UDI i Oslo for å få svar på søknaden sin. I forrige uke kunne NRK fortelle at han nå har fått oppholdstillatelse.

Jehad Marouf

Jehad Marouf har ventet på behandling av asylsøknaden i over ett og et halvt år. I forrige uke kom gladbeskjeden: Han har fått oppholdstillatelse.

Foto: Morten Andersen / NRK

Men fortsatt ser han daglig frustrerte mennesker som er i lignende situasjoner.

– Jeg kjente så mange som var helt normale mennesker, men dette har påvirket dem dårlig, sier Marouf.

UDI sier til NRK at det er mange årsaker til den lange ventetiden for asylsøkerne som har vært her i mer enn fem år, og vil ikke kommentere på et så generelt grunnlag.