NRK Meny
Normal

– Granåsen-arbeid 18 millioner dyrere enn planlagt

Trondheim kommune får kritikk for rehabiliteringen av hoppanlegget i Granåsen.

Ras i Granåsen

Slik så det ut i Granåsen etter at det har gått nok et ras i bakken.

Foto: Tone Iversen / NRK

Arbeidet ser ut til å ha blitt 18 millioner kroner dyrere enn budsjettert, heter det i rapporten fra kommunerevisjonen. Det skriver kommunen i en pressemelding.

– Dårlig informasjon og rapportering

Kommunerevisjonen peker på flere svakheter ved rehabiliteringsarbeidet.

De mener at kvaliteten på informasjonen til formannskapet har vært mangelfull og at rapporteringen burde vært bedre.

Revisjonen mener også at det har manglet en helhetlig økonomisk oversikt og mangelfull styring av prosjektet.

De er også kritiske til måten man valgte metode for legging av plast og at dette valget ikke var godt nok kvalitetssikret.

Flere problemer

Revisjonen startet arbeidet etter en rekke problemer i Granåsen.

Etter at profilen på hoppbakken ble bygget om, viste det seg at kunstsnø hadde problemer med å feste seg til underlaget. Det resulterte i at all snøen raste ut i november 2009.

Skadene etter snøraset måtte utbedres, men at etter utbedringene ble gjort på profilen, begynte plastikkunderlaget å rase ut.

Det siste året har dette underlaget rast ut flere ganger.

– Berettiget kritikk

– Jeg anser at mye av denne kritikken er berettiget i forhold til den jobben som er gjort, sier kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden til NRK.

– Jeg er veldig glad for at forvaltningsrevisjonen har laget denne rapporten, og at vi nå kan ta tak i en del av det de påpeker.

Morten Wolden sier det har vært stor utskiftig av folk gjennom prosjektet, blant andre tre kommunaldirektører og tre ulike rådgivere fra rådmannens fagstab.

– Samtidig burde dette prosjektet ha vært organisert på en annen måte, og vi vurderer nå å legge denne typen prosjekter inn i utbyggingsenheten.

Ny gjennomgang

Kommunen mener at det er behov for en grundigere gjennomgang av situasjonen i Granåsen, årsaken er at grunnforholdene er ustabile.

Rådmannen vil få gjort en ny og utvidet teknisk gjennomgang i løpet av høsten.

Kontrollkomiteen i Trondheim skal behandle revisjonens rapport 5. september.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.