Godstrafikken går ikke på skinner

De siste fem årene har godstrafikken på jernbanen falt med ti prosent. Dårlig jernbane og store veiprosjekter får en del av skylden.

Jernbane

Transportselskapene fortviler over ustabile forhold på jernbanenettet.

Foto: Knai, Vidar / SCANPIX

– Det må være åpent for godstrafikk 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Vi kan fjerne 30 prosent av lastebilene, og det vil gjøre norske veier tryggere, sier kommunikasjonssjef i Schenker AS, Einar Spurkeland, til NRK.

Selskapet Schenker AS markedsfører og produserer transport. Spurkeland mener godstrafikken har gått ned her til lands på grunn av manglende punktlighet, mange driftsavbrudd og ustabil sporkvalitet.


– Vi elsker tog og kan kjøre godstog så det suser, men vi kan ikke bygge infrastrukturen, sier han.

Spurkeland trekker frem det at jernbanen er ustabil som problematisk.

– Kunder som har gods som må være fremme til en bestemt tid, må velge veitransport fordi jernbanen er så ustabil. Veien har vist seg å være tryggere enn jernbanen. Hvis toget først stopper, så er det veldig lang vei å kjøre tilbake til Oslo, tømme toget, laste over til bil og kjøre igjen. Det er håpløst, sier Spurkeland.

Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef ved Schenker AS

Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef ved Schenker AS

Foto: privat
Samferdselsminister Marit Arnstad

Samferdselsminister, Marit Arnstad

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK
Inger Beate Hovi

Inger Beate Hovi, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt.

Foto: Svein Erik Dahl/Transportøkonomisk institutt

– Må gjøres mer driftssikker

Samferdselsminister Marit Arnstad, trekker frem at regjeringen skal prioritere jernbanen fremover.

– Regjeringen har tredoblet investeringen og har satt av 75 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanen de neste ti årene. Det er en gedingen satsing, understreker Arnstad.

Hun erkjenner likevel at godstrafikken har vært preget av mye driftsavbrudd, særlig knyttet opp mot ekstremvær. Samferdselsministeren forteller at vedlikehold må prioriteres for å bedre stabiliteten.

– Jeg har forståelse for at slike driftsavbrudd er svært krevende for dem som transporterer gods. En stor del av midlene som er satt av må brukes til nettopp sikring og utbedring, slik at jernbanen blir mer robust mot ekstremvær og mer driftssikker, sier Arnstad.

– Det satses ikke nok

Forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt, Inger Beate Hovi, sier det ikke blir satset nok på jernbanen.

– Det er et overordnet transportpolitisk mål å overføre mer gods fra vei til sjø- og jernbanetransport. Så lenge utviklingen ser ut til å gå motsatt vei, så illustrerer det at det ikke satses nok på virkemidler for å nå dette målet.

Hovi sier det kan være tiltak som går på rassikring, økt andel av dobbeltspor på jernbanenettet, lengre krysningsspor og utbygging av automatisk togstyringssystem.

– Det går for tregt

Spurkeland mener en av årsakene til nedgangen er at man mangler effektive terminaler ved Alnabru/Oslo, Trondheim og Bergen.

– Terminalene må moderniseres. Regjeringen har laget fine planer. Ved Alnabru har ulike regjeringer planlagt imellom ti og femten år, men de har ennå ikke startet byggingen av ny godsterminal.

– I Trondheim er det snakk om å bygge ny terminal fordi den som er der nå ikke fungerer optimalt. Den må ligge sør for byen, slik at det blir kortere transportvei mellom Trondheim og Oslo. Vi ønsker at dette skal skje raskt, sier han.

Spurkeland mener vi er verdensmestre på planlegging i Norge, men ikke gode nok på gjennomføring.

– Nå må man bestemme seg og sette spaden i jorda slik at toget kan komme tilbake i sporet, bokstavelig talt. Man bør lytte mer til store vareeiere og grossister Planleggingen tar for lang tid.

– Godstog har prioritet i Sverige

DB Schenker driver NRE-toget mellom Narvik og Oslo. Toget går fem dager i uken med 1000 tonn hver vei. Fisk og sjømat går sørover og forbruks- og handelsvarer går nordover.

– Toget har prioritet på svenske skinner, da mesteparten av strekningen går via Sverige. Det har vært en kjempesuksess. Leveringspåliteligheten er imponerende fordi toget slipper å vente på lokale persontog underveis. Godstoget har prioritet på sporet.

Han mener godstog må prioriteres også her i landet.

– I Norge må godstogene vente. Gods må prioriteres på jernbanen og persontogene må vike. Godset haster. Det er ingenting som har så stor verdi som en død fisk. Verdien faller om den blir forsinket til markedet.

– Må være lønnsomt

Gardermobanen har hittil vært stengt for godstog.

– Regjeringen har nylig varslet at den vil kunne benyttes om natten av godstog ved driftsavvik på hovedbanen. Det er bra, men går for tregt, sier Spurkeland.

Han påpeker at det vil være lønnsomt både for næringslivet og samfunnet om godstrafikken på jernbanen fungerer optimalt.