Her er tipsene som gjør skoleveien trygg

Både NAF og Trygg Trafikk oppmuntrer barna til å gå eller sykle til skolen, men ber oss alle ta forholdsregler nå ved skolestart.

Skolevei

– Vi oppfordrer alle til å være ekstra varsomme i trafikken slik at skolebarna kommer seg trygt fram til skolen, sier kommunikasjonssjef i Norges Automobi-Forbund, Inger Elisabeth Sagedal.

Foto: Lionel Vadam / PHOTOPQR/L'ALSACE

Tusenvis av barn skal ut på skoleveien neste uke, noen for aller første gang. Norges Automobil-Forbund (NAF) oppfordrer alle trafikanter til å vise ansvar, kommunisere godt og spille på lag med hverandre.

  • Se NAFs tips til barn og foresatte nederst i saken.

– Bruk beina!

Beregn god tid når du følger barn til skolen - enten dere går, sykler eller kjører buss eller bil.

NAF

En undersøkelse gjort av KLP i fjor, viste at nesten åtte av ti foreldre unngår å kjøre barna til skolen.

Trygg Trafikks respons var at dette er veldig positivt, men understreker at barna må få god trafikkopplæring.

Også NAF oppfordrer alle som har muligheten til å bruke beina til og fra skolen om å gjøre det.

– Det er med på å skape større sikkerhet for barna, skoleveien blir triveligere, det gir en helseeffekt og det er med på redusere belastningen på veinettet, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i en pressemelding.

LES: Er poden klar for å sykle til skolen?

– Unngå å rygge med bilen ved skolen

Jo flere som kjører til skolen, jo farligere blir skoleveien. Det er derfor viktig at så mange av oss som mulig ikke velger den enkleste løsningen, mener Trygg Trafikk.

– Det blir jo mer trafikk rundt skolen da. Det er de som kjører, enten det er bil eller moped, som skaper farlige situasjoner, sa Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk til NRK i fjor.

Elisabeth Sagedal oppfordrer de som ikke har annet valg enn å kjøre barna til skolen om å parkere litt unna skolen og gå siste delen sammen.

– Dersom man må parkere ved skolen er det lurt å rygge inn slik at man får best mulig oversikt når man forlater skoleområdet igjen. Et lite barn kan være vanskelig å få øye på bak bilen, avslutter hun.

LES: En myte at norske barn ikke går til skolen

Sykle til skolen

Barn som sykler til skolen bør bruke hjelm, lys og refleksvest, mener NAF.

Foto: Colourbox

NAFs tips til skoleelevene:

Hvis du skal gå til skolen, gå rolig på gangvei eller fortau. Bruk venstre side av veien om du må gå i kjørebanen, da ser du møtende biler best. Bruk refleks!

Hvis du sykler til skolen, bruk helst sykkelvei eller fortau. Husk å sjekke at det er klart i veien før du sykler ned fra fortauet. Når du beveger deg ut i veien er du å regne som kjørende og må forholde deg til trafikkreglene som gjelder for kjørende. Bruk hjelm, lys og refleksvest!

Vi anbefaler ikke at barn sykler alene i blandet trafikk før de er 10-12 år gamle.

Trygg Trafikk

Hvis du tar skolebuss, vent rolig på bussholdeplassen til bussen har stoppet. Sitt riktig i setet når bussen er i fart. Bruk sikkerhetssele i bussen. Dersom sjåføren må bråbremse og du sitter feil i stolen, kan du bli alvorlig skadet.

Vent med å krysse veien til bussen har kjørt. Se deg til begge sider før du går over veien.

Hvid du blir kjørt til skolen, bruk bilbelte. Alle i bilen skal ha belte. Barn under 150 cm skal bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet. De mellom 135 cm og 150 cm kan benytte bilens ordinære bilbelte dersom godkjent sikringsutstyr ikke finnes i bilen. Ikke løp fra bilen når du er sluppet av ved skolen.

LES: Raser mot dårlig sikring av skoleveier

NAFs tips til de foresatte:

Ved alle skoler er det lave fartsgrenser, disse er ikke lave for å irritere bilførere, men for å øke sikkerheten for barna. Vis respekt for fartsgrensene!

Vær spesielt oppmerksom på lyskryss og utvis aktsomhet når du nærmer deg lyskryss.

Selv på en kort skolevei skal alle i bilen være sikret. Det er sjåførens ansvar at alle passasjerer er sikret på forsvarlig måte.

Vær svært oppmerksom når du setter av barnet ved skolen. I en hektisk halvtime myldrer det av andre barn. Stopp gjerne et stykke unna skolen, unngå å kjøre inn i skolegården. Bruk på- og avstigningslomme der slike finnes.

Skolevei

Når du har satt av eget barn utenfor skolen, vis respekt for andre barns skolevei ved å følge hastighetsbegrensningene.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix