NRK Meny
Normal

– Fri snøskuterkjøring er grunnlovsstridig

Regjeringen jobber for å få gjennom et lovforslag som åpner for fornøyelseskjøring med snøskuter. Norsk friluftsliv mener forslaget strider mot Grunnloven.

Snøskuterslipp vil gi flere skader

Norsk friluftsliv mener regjeringens lovendringsforslag på skuterkjøring strider mot Grunnloven. Onsdag 11. februar skal lovforslaget diskuteres i Stortinget. Bildet er fra en demonstrasjon i 2014.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– I Grunnlovens paragraf 112 står det at vi har rett til å ha et miljø som sikrer helsen, og vi har rett til en natur der produksjonsevnen og mangfoldet bevares. Lovforslaget sier ingenting om dette. Vi mener det er alt for dårlig utredet, sier friluftpolitisk talskvinne Siri Meland i Norsk friluftsliv .

Siri Meland byline

Friluftpolitisk talskvinne for Norsk friluftsliv, Siri Meland, mener regjeringens lovforslag er for dårlig utredet.

Norsk friluftsliv er en paraplyorganisasjon for 15 friluftsorganisasjoner i Norge, med rundt 750.000 medlemmer. Foreningen klagde forsøksordningen med snøskuterkjøring inn til Sivilombudsmannen og fikk den stoppet.

– Vi føler at vi har det norske folk i ryggen. De fleste ønsker ikke mer motorisert ferdsel i utmark. Motstanden er stor i hele landet, uansett om du bor i by eller bygd.

Regjeringen stoppet forsøket sommeren 2014 og gikk i gang med en lovendring.

Snøskuter

Regjeringen ønsker å åpne for fornøyelseskjøring på snøskuter i utmark.

Foto: Stig Roar Hegvik

Diskuteres på onsdag

– Når kommunene skal behandle saker om skuterløyper må de ta mange hensyn til miljø og støy. Saksbehandlingsreglene vi har foreslått her går lengre enn forvaltninglovens vanlige regler. Det gjør vi nettopp for å sikre hensynene som skal beskyttes av Grunnloven, sier politisk rådgiver i miljø- og klimadepartementet, Jens Frølich Holte.

Lovforslaget skal på høring i Stortinget onsdag 11. februar. Norsk friluftsliv mener lovendringen bør tilbake til departementet for å utredes videre.

– Regjeringen har ikke innhentet noen erfaringer fra forsøket som har pågått fra 2001 til 2013. Heller ikke fra Nord-Troms og Finnmark, som har hatt tillatelse til fornøyelseskjøring over lang tid, sier Meland. Hun påpeker også at forslaget ikke sier nok om faren for flere ulykker og konsekvensene økt snøskuterkjøring har for naturen.

– Vi har lagt til grunn evalueringsresultater fra forsøktskommunene. Hele hensikten med forslaget er å gi kommunene økt selvstyre til å bestemme over motorferdsel, sier Holte i miljødepartementet.

Røros er åpen for lovendring

Hans Vintervold

Røros har vært forsøkskommune og er positiv til lovforslaget, sier ordfører Hans Vintervold.

Foto: Privat

– Vi har vært en del av forsøksordningen og har gode erfaringer med det. Vi ønsker at kommunene skal bestemme selv. På Røros har vi vært ganske restriktive med å åpne for store løyper, sier ordfører Hans Vintervold.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Jens Kvernmo får fisk i forteltet sitt. Se serien på NRK1 tirsdager klokken 20.25