– Framtida kan være funnet opp i Trondheim

Trøndelag har satt seg som mål å være først ute med mål om nullutslipp. Studenter ved NTNU mener de har knekket koden for å gjøre båttransport mer miljøvennlig.

Studenter ved NTNU mener de har knekket koden for å gjøre båttransport mer miljøvennlig.

NY OPPFINNELSE: Ved hjelp av såkalte flapping foils skal hurtigbåten drives framover på en mye mer effektiv måte enn det propeller gjør.

Erlend Solem

Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem, mener at framtida ligger i Trøndelag.

Foto: Jørgen Leangen / NRK

Når fylkeskommunen skal lyse ut anbud på produksjon av nye hurtigbåter i Trøndelag, er målet å være først i verden på lage utslippsfrie hurtigbåter.

– Vi skal ikke lage én, vi skal lage mange og vi håper på å få med flere fylkeskommuner på å samarbeide om dette, sier fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem til NRK.

Doktorgradsstipendiat ved NTNU, John Martin Godø, står bak en ny oppfinnelse når det kommer til utslippsløse hurtigbåter. Oppfinnelsen går ut på at propellene på båten er byttet ut med såkalte «Flapping foils».

John Martin Godø

Doktorgradsstipendiat John Martin Kleven Godø, står bak oppfinnelsen «Flapping foils».

Foto: Jørgen Leangen / NRK

– Den driver fremover på samme måte som en fugl eller en fisk ved at man har vinger som går opp og ned, og det fører til at man får mer effektiv fremdrift enn det man har med dagens propeller, sier Godø.

Når båten i tillegg løfter seg opp av vannet, blir energiforbruket enda mer redusert. Prinsippet er prøvd ut i liten skala med en liten hjemmesnekra båt.

– Det er fantastisk spennende. Kanskje er framtida funnet opp på Gløshaugen i Trondheim, sier Solem.

Må kuttes i transportsektoren

Mandag ble Dialogkonferansen på Hell sparket i gang. Det var et møte mellom de som skal levere båter, motorer, teknologi og driver båtruter, og bestilleren som blir det nye Trøndelag fylkeskommune. De vil nå gi utviklingsstøtte for å finne de ypperste løsningene.

– Transportsektoren står for en tredjedel av alle utslipp i Norge, og når vi har forpliktet oss til å redusere utslippene våre med 40 prosent innen 2030, da tenker vi at transportsektoren må bli tilnærmet utslippsfri i lavutslippssamfunnet, sier Audhild Kvam, markedsdirektør i Enova.

Audhild Kvam

Markedsdirektør i Enova, Audhild Kvam,

Foto: NRK

Hun håper at oppfinnelsene fra Trøndelag vil nå langt.

– Trøndelag er lengst frem i verden på dette. Teknologien som er utviklet i Amperferga i Sognefjorden er utviklet hos Siemens i veldig stor grad, og vi har et sterkt miljø innenfor batteriteknologi. De løsningene som vi utvikler i Trøndelag kan brukes ikke bare i Norge, men også globalt, sier hun.

Vil gjelde hele Norge

Det er 130 fergesamband i Norge i dag, 113 fylkessamband og 17 riksvegsamband. Fra 1. januar 2018 vil et sammenslått Trøndelag ha tre større hurtigbåtsamband, som i perioden 2020–2024 skal ut på nye anbud.

Disse er Trondheim–Brekstad–Sandstad–Kristiansund, Vanvikan–Trondheim og Namsos–Rørvik–Leka.

Målet er at alle disse skal være utslippsfrie.

– Det er ingen tvil om at det går an. Det går faktisk an allerede i dag teknologisk sett. Og det gjelder alle hurtigbåtene i hele Norge, sier daglig leder i Selfa Arctic, Erik Ianssen, til NRK.