Hopp til innhold

– Fortsatt et barnevern i krise

Det handler ikke om å styrke barnevernet, i Orkdal er oppgaven å få barnevernet til å i det hele tatt fungere igjen. På det verste har førti prosent av staben vært sykemeldt.

Formannskapet i Orkdal

Barnevern var igjen tema i formannskapet i Orkdal onsdag. Flere politikere utrykker bekymring for situasjonen.

Foto: Margrete Konstad / NRK

Enhetsleder i Orkdal

Konstituert enhetsleder i barnevernstjenesten i Orkdal sier situasjonen for barnevernet er krevende.

Foto: Margrete Konstad / NRK

– Inntrykket jeg sitter med er at vi ikke har en operativ barnevernstjeneste i Orkdal per i dag. Som politiker føler meg maktesløs, sier Ivar Konrad Gangnås (KrF).

Kommunen har full hyre med å drive barnevernstjenesten etter loven. Det forebyggende arbeidet er for lengst nedprioritert og samarbeidskommuner er frustrerte over total mangel på informasjon.

– Vi vet for lite

– Vi kjenner ikke til siste status for barnevernet i kommunen vår. Vi vet hverken antall saker, eller status for nye og pågående saker, sier en kritisk kommuneleder i Agdenes, Line Raustein.

Barnevernstjenesten i Orkdal har nemlig rollen som vertskommune for barnevernet i tre nabokommuner: Meldal, Agdenes og Skaun.

Det har imidlertid gått et halvt år siden sist nabokommunene ble oppdatert om status i barnevernet gjennom deres tidligere faste samarbeidsmøter.

Raustein er bekymret over mangelen på informasjon og krever et snarlig møte.

– I enhver krisesituasjon er informasjon alfa og omega, sier Raustein.

– Risikerer at barna ikke får hjelp

Sektorsjef for Helse og oppvekst i Meldal kommune, Eindride Einum, etterlyser også informasjon. Han er samtidig bekymret for at barnevernet over lengre tid har vært fraværende i det forebyggende arbeidet i kommunen.

Han frykter konsekvensen er at barn ikke får den hjelpa de har krav på.

– Møtene med barnevernet har blitt flytta og flytta og flytta. Hver gang lukker jeg døra og sier et par stygge ord før jeg svarer på mailen, sier Einum.

– Må stables på beina

Gangås om barnevern

Ivar Konrad Gangås (KrF) er kritisk til Orkdal kommunes oppfølging av barnevernstjenesten.

Foto: Margrete Konstad / NRK

Orkdal-politiker Ivar Konrad Gangnås (KrF) er en av de flere som har kritisert kommuneadministrasjonens håndtering av utfordringene i barnevernet.

– Vi har et barnevern som fortsatt er i krise, sa han i dagens formannskapsmøte i Orkdal.

– Vi kan ikke si annet med så mange sykmeldinger. Nå er det om å stable på beina et barnevern som er i stand til å ta vare på de svakeste av de svake, nemlig barna. Vi er nødt til å se framover, sier Gagnås til NRK.

Likevel er han redd barnevernet i Orkdal er kommet inn i en ond sirkel, der det er vanskelig å rekruttere folk til tjenesten på grunn av et dårlig rykte.

– Men jeg har tillit til at barnevernsledelsen nå gjør det de makter å gjøre, sier han.

– Vi er bekymret alle sammen

Anne Løkstad, konstituert enhetsleder i det interkommunale barnevernet, ber om forståelse fra alle og enhver for at barnevernstjenesten er i en vanskelig situasjon.

– Vi er bekymret alle sammen, og skulle gjerne vært mer til stede i samarbeidskommunene våre. Det er ikke noe vi heller vil, men sånn som det har vært til nå har vi ikke kunnet forlate kontorene våre. Vi må sitte og jobbe, sier hun.

Saksbunken vokser

Løkstad understreker at hun føler seg trygg på at barnevernet i Orkdal i dag drives etter loven.

– Du uttalte i formannskapsmøtet at tjenesten " må begynne å behandle saker igjen". Det vil si at det ligger en bunke med barnesaker dere ikke får behandla?

– Saker blir liggende på grunn av sykefraværet. Vi må prioritere kun lovpålagte oppgaver, noe som igjen går ut over det forebyggende arbeidet, sier Løkstad.

– Hva kan være konsekvensen av å droppe det forebyggende arbeidet?

– Det er vi spente på, sier Løkstad.

– Mangler erfaring i tjenesten

Ifølge Løkstad er det skyhøye sykefraværet på vei ned igjen. Hun sa til politikerne i Orkdal onsdag at håpet er å få tjenesten "tilbake til normalen" igjen fra høsten av.

Ett ledd i gjenopprettinga av normaltilstanden er at konstituert enhetsleder Løkstad stiller sin egen jobb til disposisjon, mye tidligere enn det hennes midlertidige engasjement tilsier.

– Nå har vi mange unge folk ansatt i tjenesten, det er viktig å få inn kompetente folk med erfaring i barnevernet. Da håper vi en enhetslederstilling vil friste, sier Løkstad.

– Det går for tregt

- Det tar for lang tid

Joar Syrstadeng (H) mener politikerne må jobbe tettere på administrasjonen i barnevernssaken framover.

Foto: Margrete Konstad / NRK

Et annet ledd i gjenreisinga er en bestilling fra politikerne, der kommunestyret i Orkdal ber om en kartlegging av arbeidsmiljøet i tjenesten.

Vedtaket sier at også tidligere ansatte skal intervjues. Men ifølge en anonym tidligere ansatt i barnevernet har det fortsatt ikke skjedd. Det reagerer Joar Syrstadeng (H) på.

I formannskap i dag stilte han spørsmål til hvor det blir av den bebudede arbeidsmiljøkartlegginga.

– Det tar for lang tid, det er håpløst som politikere å stå på utsiden og se på. Vedtakene våre må følges opp. Jeg tror det kan være nødvendig for politikerne å jobbe tettere på administrasjonen i denne saken, sier han til NRK.

Rådmannen i Orkdal er etter det NRK kjenner til sykemeldt, og assisterende rådmann Steinar Gaustad kunne ikke onsdag svare formannskapet på framdrifta i saken. Dette på tross av at kommunen i sin egen rapport slår fast at jobben skulle vært gjort innen utgangen av april.